European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Evolution of some catalytic and structural properties of ruthenium based bimetallic catalysts

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
Wkład UE
Brak danych
Adres
8 rue de l'Ecole Normale
34053 Montpellier
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (3)