Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

Use of modified superantigens for functional inactivation of T cells: potential applications for immunotherapy inautoimmune disease

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Not Available
Wkład UE
Brak danych
Adres


Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (1)