Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-12

Characterization of mechanical properties and damage of natural building stones in historical monuments

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE
Wkład UE
Brak danych
Adres
34,University Campus, Akrotiri
73100 HANIA - CRETE
Grecja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)