European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

CLINICAL EFFECTS OF SEVERE COMBINED SELENIUM AND IODINE DEFICIENCY IN NORTHERN ZAIRE AND STRATEGIES FOR PREVENTION (INTERVENTION TRIAL)

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Cemubac ASBL
Wkład UE
Brak danych
Adres
44,Avenue Jeanne
1050 Bruxelles
Belgia

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)