European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

ANALYSIS AND ACTION OF PHEROMONES IN AFRICAN LOCUSTS

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Universität Hannover
Wkład UE
Brak danych
Adres
Herrenhäuser Straße 2
30419 Hannover
Niemcy

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)