European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Three years controlled trial of lambsacyhalothrin impregnated bed nets and haloprin/placebo chemosuppression in control of malaria in children living in a holoendemic area of Sierra Leone

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

Statens Seruminstitut
Wkład UE
Brak danych
Adres
5,Artillerivej
2300 København
Dania

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (2)