Skip to main content

Flight-tests with multi-functional coatings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Żebrowanie dla czystego powietrza i redukcji kosztów

Utrzymywanie w powietrzu dużych odrzutowców pokonujących tysiące mil z dużą prędkością powoduje zużycie całkiem dużych ilości paliwa. Nowatorska technologia redukcji oporu przy jednoczesnym obniżeniu masy może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa i związanych z nim kosztów i emisji.

Energia

Paliwo jest jednym z głównych kosztów eksploatacji dla przemysłu lotniczego, a jego spalanie poważnym źródłem emisji bezpośrednio do ziemskiej atmosfery. Redukcja masy samolotu i/lub oporu może w znacznym stopniu zmniejszyć ilość paliwa potrzebnego do przeprowadzenia danego lotu. W ramach finansowanego przez UE projektu "Flight-tests with multi-functional coatings" (LH-LHT-RFT) naukowcy ocenili nowatorski sposób osiągnięcia obu tych celów. Żebrowanie, czyli dosłownie niewielkie rowki przypominające małe żebra na powierzchni samolotu, mogą nadawać powietrzu kierunek, zmniejszając opór i zużycie paliwa. Żebrowanie dodawane jest przeważnie w postaci wielofunkcyjnych powłok. Nowe systemy lakierowania umożliwiają wytłaczanie żebrowania bezpośrednio w lakierze, skracając czas procesu i zmniejszając zużycie materiałów. To ostatnie przekłada się na redukcję masy i kosztów. Czynnikiem hamującym powszechne zastosowanie jest potrzeba wykazania, że trwałości nowego rozwiązania jest porównywalna z konwencjonalnymi systemami powlekania. W ramach projektu LH-LHT-RFT przetestowano dwie próbki żebrowania nałożone na dwa samoloty pasażerskie, przy realistycznych warunkach lotu, co pozwoliło ocenić osiągi nowego zintegrowanego żebrowania. Pomyślne zakończenie wpłynęło na rozpoczęcie kolejnych projektów zorientowanych na zastosowania w skali przemysłowej. Liczba podróży lotniczych wciąż rośnie, podczas gdy świat stał się mniejszy dzięki tej szybkiej formie transportu, łączącej ludzi oddalonych od siebie o tysiące mil, zarówno w celach biznesowych jak i dla czystej przyjemności. Powszechne zastosowanie technologii przebadanej w ramach projektu LH-LHT-RFT w przemyśle lotniczym może mieć ogromny wpływ na skutki dla środowiska jakie niesie ze sobą podróżowanie samolotem. Może ono też poważnie zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu lotniczego i lakierniczego.

Słowa kluczowe

Żebrowanie, opór, emisje, samolot, masa, wielofunkcyjne powłoki, zużycie paliwa, lakier

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania