Skip to main content

Patterns and Surfaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanika ciekłych nośników ciepła w zastosowaniach przemysłowych

Badania nad przepływem wielofazowym powstającym na granicy między dwoma płynami lub płynem i ciałem stałym mogą doprowadzić do powstania nowych rozwiązań przemysłowych o istotnym wpływie na światową gospodarkę. Międzynarodowy zespół młodych naukowców podjął się przeprowadzenia takich badań.

Technologie przemysłowe

Badania naukowe i technologiczne rozwijają się w bezprecedensowym tempie, a dzięki nim powstają zupełnie nowe zastosowania, które zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Badanie dynamiki płynów oraz przenikania ciepła i masy w złożonych systemach inżynieryjnych mogłoby mieć istotny wpływ na powstanie alternatywnych technologii energetycznych czy urządzeń do dostarczania leków. Inżynieria ciekłych nośników ciepła wymaga stosowania zarówno eksperymentów, jak i modelowania termicznego. W tym kontekście, celem projektu PAS (Patterns and surfaces), finansowanego ze środków UE, było promowanie współpracy między krajami posiadającymi rozległą wiedzę w zakresie mechaniki płynów wielofazowych i zjawisk dotyczących przenoszenia. Aby go zrealizować, w ramach projektu PAS oferowano możliwości kształcenia początkującym naukowcom z uniwersytetów i instytutów w Kanadzie, Francji, Izraelu, Japonii, Rosji, Turcji i USA. We wszystkich tych krajach działają prężne branże inżynierii ciekłych nośników ciepła, dzięki czemu wybitni uczeni mogą szybko znaleźć zatrudnienie, przyczyniając się do rozwoju innowacji i technologii. Wśród oferowanych możliwości można wymienić pracę w międzynarodowym zespole, porady wybitnych ekspertów oraz nawiązywanie współpracy. Tematy badań dotyczyły tak różnych zagadnień, jak niestabilność termokapilarna Faradaya i Bénarda-Marangoniego czy dynamika linii stycznej. Intensywnie badano kilka niestabilności hydrodynamicznych, aby znaleźć mechanizmy fizyczne odpowiedzialne za przechodzenie z przepływu uporządkowanego do nieuporządkowanego. W badaniu eksperymentalnym niestabilności Faradaya przyjrzano się fizyce mieszających się płynów, które można by wykorzystać do opracowania nowych technologii. Przeprowadzono pomiary prędkości przepływu przy pomocy techniki magneto-akustycznego łączenia faz. W celu przeprowadzenia takich skomplikowanych eksperymentów zespół PAS docierał do ekspertów na specjalnie zorganizowanych warsztatach i konferencjach. Wydarzenia te odbywały się rutynowo, a wygłoszone na nich prezentacje i najważniejsze publikacje można znaleźć tutaj. Rezultaty projektu PAS przyciągnęły już uwagę Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która poprosiła zespół o przygotowanie podobnych doświadczeń, mających odbyć się w kosmosie, oraz udokumentowanie wymagań technicznych. Jeżeli eksperymenty te zostaną wybrane do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, badania nad mechaniką ciekłych nośników ciepła z pewnością przyczynią się do stworzenia nowych rozwiązań technologicznych przez europejski przemysł.

Słowa kluczowe

Mechanika ciekłych nośników ciepła, zastosowania przemysłowe, dynamika płynów, eksperymentowanie, modelowanie termiczne, PAS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania