Skip to main content

AUTOnomous co-operative machines for highly RECONfigurable assembly operations of the future

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne technologie produkcyjne dla zakładów przyszłości

We współczesnych liniach montażowych wykorzystuje się technologie, które ograniczają potencjał elastycznej produkcji. W ramach unijnej inicjatywy dokonano radykalnej zmiany w procesach produkcyjnych polegającej na zastosowaniu technologii robotycznej oraz nowoczesnych rozwiązań, aby zoptymalizować pracę i obsługę linii montażowych.

Technologie przemysłowe

Linie produkcyjne są planowane, projektowane i budowane pod kątem technologii, urządzeń i metod ograniczających elastyczność systemów i procesów produkcyjnych. Choć czynności ręczne i automatyczne wykonywane są płynnie, awarie techniczne mogą być źródłem problemów. Uczestnicy projektu AUTORECON (Autonomous co-operative machines for highly reconfigurable assembly operations of the future), finansowanego ze środków UE, przystąpili do opracowania wysoce rekonfigurowalnej technologii przeznaczonej do integracji z popularną otwartą architekturą sprzętu i oprogramowania. Badacze opracowali technologię składającą się z ruchomych modułów, które mogą zmieniać zadania i położenie w zakładzie, umożliwiając szybkie i łatwe dostosowanie procesów produkcyjnych w urządzeniach montażowych w przypadku przestojów lub wąskich gardeł. Moduły te to nowe siłowniki, bezprzewodowe sieci czujników i struktury robotyczne. Ponadto technologia jest wyposażona w inteligentne systemy sterowania i monitorowania, które poprawiają wydajność i umożliwiają lepszą integrację niezmiennych przepływów produkcyjnych oraz architektury z siecią wśród systemów sterowania. Rozwiązanie AUTORECON przetestowano w dwóch sektorach przemysłu. Testy pilotażowe w przemyśle motoryzacyjnym objęły rekonfigurację w czasie rzeczywistym linii montażowej podczas symulowanej awarii. Sprawność autonomicznej i elastycznej linii produkcyjnej przetestowano z powodzeniem na wszystkich komponentach AUTORECON. W testach pilotażowych na produktach konsumenckich wykorzystano rekonfigurowalne chwytaki robotów i bezprzewodową sieć sensorową do wybierania losowo rozmieszczonych komponentów i odpowiedniego ich umieszczania lub przenoszenia. Technologia opracowana w projekcie AUTORECON pozwala na uzyskanie elastycznego i opartego na współpracy środowiska przemysłowego, przy mniejszych nakładach roboczych i mniejszej złożoności. Dzięki otwartym i niezawodnym rozwiązaniom produkcyjnym wytwórcy mogą skuteczniej konkurować na europejskich i światowych rynkach.

Słowa kluczowe

Technologia produkcji, fabryki, technologia robotyczna, maszyny współpracujące ze sobą, montaż

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania