Skip to main content

REinforcing COoperation CAPacity of Egypt in embedded ubiquitous computing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmacnianie przetwarzania rozpowszechnionego w Egipcie

Wbudowane i rozpowszechnione przetwarzanie danych to ekscytujące koncepcje obiecujące przetwarzanie danych i usługi komunikacyjne realizowane przez otaczające nas wszędzie urządzenia. Finansowane ze środków UE konsorcjum postawiło sobie za cel wzmocnienie współpracy UE–Egipt w tej nowej i interesującej dziedzinie.

Gospodarka cyfrowa

Pod egidą projektu RECOCAPE (Reinforcing cooperation capacity of Egypt in embedded ubiquitous computing) trzy europejskie centra doskonałości w dziedzinie teleinformatyki — hiszpańskie TECNALIA, włoskie UNIBO i fińskie VTT — rozpoczęły współpracę z Egipskim Centrum Kompetencji w Inżynierii Oprogramowania (SECC) w ramach integrowanego konsorcjum finansowanego ze środków UE. Centrum SECC powstało w 2001 r. z misją zrewolucjonizowania egipskiej branży oprogramowania i teleinformatyki, a obecnie należy do kluczowych graczy w tym sektorze. Konsorcjum opracowało i zrealizowało moduły szkoleniowe rozwijające umiejętności w powiązanych nowoczesnych dziedzinach. Poruszane tematy obejmowały kluczowe elementy wbudowanego i rozpowszechnionego przetwarzania danych: architektury usługowej, usług korporacyjnych, automatyzacji funkcji internetowych poprzez zastosowanie koncepcji sieci semantycznej, programowania opartego na modelach oraz przetwarzania rozpowszechnionego. Partnerzy projektu wspólnie przeprowadzili dwa projekty pilotażowe w celu zademonstrowania wykorzystania tych technologii w rzeczywistych zastosowaniach. Pierwsze wspólne działanie nazwano "Energy-aware smart home" (Oszczędny dom inteligentny). W ramach tego projektu wdrożono kompleksowy i dający się różnorodnie konfigurować system domu inteligentnego. System ten był w stanie stosować zasady oszczędzania energii i uwzględniać w ustawieniach zainstalowanych urządzeń preferencje użytkowników. Projekt pilotażowy został wdrożony w celu kontrolowania intensywności oświetlenia, ustawiania temperatury w pomieszczeniach, odtwarzania multimediów oraz regulowania temperatury chłodziarki. Działania te mogły być prowadzone automatycznie w oparciu o identyfikację użytkownika lub ręcznie przez interfejs internetowy. W systemie awarie klimatyzacji i sprężarki chłodziarki, otwarcie chłodziarki oraz alarmy pożarowe są monitorowane, a stosowne powiadomienia natychmiast przesyłane do użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Drugi przeprowadzony projekt pilotażowy otrzymał nazwę "Semantic advertising platform for Egypt" (Semantyczna platforma reklamowa dla Egiptu). Platforma ta umożliwia tworzenie różnych kampanii reklamowych w oparciu o semantyczne ukierunkowanie — technikę pozwalającą na dostarczanie reklam ukierunkowanych na wybranego odbiorcę. Platformę tę można także rozszerzyć, by umożliwić marketing wielokanałowy czy interakcję z klientami przez sieć lub urządzenia mobilne. Dzięki architekturze SOA z systemu może korzystać duża liczba urządzeń bez potrzeby obsługiwania licencjonowanych i zasobożernych aplikacji pośredniczących. Ponadto wykorzystanie architektury SOA wspiera budowanie szerszego spektrum usług bazujących na platformie semantycznej. Wśród wyników projektu znalazło się też zwiększenie potencjału centrum SECC w zakresie realizacji wyznaczonych celów i udziału w programach ramowych UE. Udało się zapełnić kluczowe luki technologiczne i wspomóc przedsiębiorstwa teleinformatyczne w regionie, tym samym zwiększając ich konkurencyjność.

Słowa kluczowe

Egipt, wbudowane przetwarzanie, przetwarzanie rozpowszechnione, architektura zorientowana na usługi, SOA, sieć semantyczna, dom inteligentny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania