Skip to main content

The Conversion of Recycled Carbon Fibre Yarn and Tape Into High Value Fabrics and Materials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe produkty z włókien węglowych z recyklingu

Partnerzy jednego z projektów UE stworzyli dwie nowe tkaniny o wysokiej wartości, osadzając włókna węglowe pochodzące z recyklingu w żywicy.

Technologie przemysłowe

Do niedawna jedynymi metodami recyklingu włókien węglowych były przemiał i spalanie. Nie są to jednak metody przyjazne dla środowiska, a z wartościowych włókien węglowych uzyskiwane są produkty o bardzo niskiej wartości. Za cel finansowanego ze środków UE projektu HVRCFM (The conversion of recycled carbon fibre yarn and tape into high value fabrics and materials) przyjęto wytwarzanie włókien i taśm z włókien węglowych pochodzących z recyklingu. Będą one przeznaczone do produkcji nowych tkanin. Zbadano różne źródła włókien węglowych, ostatecznie wybierając luźne, otwarte włókna, stanowiące odpady dobrej jakości. Po wymieszaniu z włóknami żywicznymi uzyskano większe strzępki, z których można wytwarzać przędzę lub taśmę. Zespół projektu HVRCFM zajął się następnie zastosowaniami uzyskanych strzępków w produkcji taśm i arkuszy termoutwardzalnych, nieściskanych tkanin termoutwardzalnych oraz tkanin wykonanych z taśmy termoutwardzalnej. Aby zoptymalizować produkcję nowego typu taśmy, badacze stworzyli niestandardową maszynę do produkcji taśm. Prace projektu HVRCFM przyniosły dwa nowe produkty komercyjne wraz z dokładnymi metodami wytwarzania: nieściskaną tkaninę termoplastyczną o dwóch kierunkach włókien przeznaczoną do stosowania w lekkich kompozytach oraz nieściskaną tkaninę termoutwardzalną o mniejszej zawartości włókien węglowych. Stwierdzono, że oba materiały mogą z powodzeniem zastępować materiały z nowych włókien węglowych i kompozyty z włókien szklanych. Nowa technologia pozwoli zwiększyć wartość włókien węglowych pochodzących z recyklingu i obniżyć koszty produkcji materiałów kompozytowych.

Słowa kluczowe

Włókna węglowe, tekstylia, włókna węglowe z recyklingu, tkaniny o wysokiej wartości, termoutwardzalne, włókna szklane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania