CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Virtual Cyber-Physical Systems

Virtual Cyber-Physical Systems

Polski PL

Udoskonalanie systemów cyber–fizycznych

Grupa UE badała teoretyczne i praktyczne aspekty systemów cyber–fizycznych (CPS). Oprócz wieloaspektowego programu szkoleniowego, wynikiem programu było wiele prac naukowych na temat systemów sterowania, przetwarzania w chmurze i adaptacyjnego zarządzania zasobami.

INFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA

© Thinkstock
Systemy CPS to sieci elementów obliczeniowych działających jako całość w celu kontrolowania procesu fizycznego. Przykłady obejmują bezprzewodowe sieci czujników, autonomiczne systemy samochodowe i zastosowania w zarządzaniu ruchem. Systemy CPS są generalnie zaprojektowane jako sieci posiadające fizyczne wejście i wyjście, a nie jako urządzenia autonomiczne. W związku z tym, odpowiedni projekt takich systemów wymaga uwzględnienia wszystkich czynników obliczeniowych i fizycznych. Finansowany ze środków UE projekt "Virtual cyber-physical systems" (VICYPHYSYS) miał za zadanie opracować przewodnią teorię i metodologię projektowania systemów CPS. Jednoosobowy projekt trwał dwa lata i rozpoczął się w marcu 2012 r. Badania skupiały się na całościowym projekcie systemów CPS. Zagadnienia obejmowały systemy sterowania, przetwarzanie w chmurze i adaptacyjne zarządzanie zasobami. Efektem projektu są cztery publikacje w pismach naukowych i siedem prezentacji na konferencjach. Kolejne trzy opracowania do pism naukowych zostały złożone i czekają na zatwierdzenie. Ponadto, w ramach projektu zorganizowano program szkoleniowy. Wiązało się to z uczestnictwem w kursach na Uniwersytecie w Lund (Szwecja), współprowadzeniem wielodyscyplinarnej konferencji i opracowaniem kursu dla doktorantów. VICYPHYSYS rozszerzył dziedzinę systemów CPS, w tym zarówno teorię przewodnią jak i zastosowania do projektów.

Słowa kluczowe

Systemy cyber–fizyczne, systemy sterowania, przetwarzanie w chmurze, adaptacyjne zarządzanie zasobami, elementy obliczeniowe, proces fizyczny, projekt całościowy

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 299335

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Marca 2012

 • Data zakończenia

  28 Lutego 2014

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 241 042,40

 • Wkład UE

  € 241 042,40

Koordynowany przez:

LUNDS UNIVERSITET