Skip to main content

Ernst Jünger's Intercultural Encounters

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do spotkań międzykulturowych Ernsta Jüngera

Naukowcy z UE badali dzienniki podróżne Ernsta Jüngera (1895-1998), z okresu po II wojnie światowej. Badanie koncentrowało się na opisach spotkań międzykulturowych tego dwudziestowiecznego europejskiego pisarza i myśliciela.

Technologie przemysłowe

Znany przede wszystkim z książki "W stalowych burzach" ("In Stahlgewittern") — stanowiącej opis doświadczeń autora jako niemieckiego oficera w okopach I wojny światowej — Jünger opublikował ponad 50 dzieł, w tym pamiętniki, powieści, opowiadania i eseje. W ramach projektu EJICEN (Ernst Jünger's intercultural encounters) zastosowano metody fenomenologiczne w badaniu literatury hermeneutycznej. Naukowcy badali, w jaki sposób Jünger postrzegał, doświadczał i interpretował osobiste spotkania z osobami z różnych kultur, zarówno podczas wojny, jak i w życiu codziennym. Uczeni analizowali zapiski, listy i dzieła opublikowane Jüngera, a także pisane do niego listy, wspomnienia innych autorów oraz nagrania rozmów. Podważono pogląd, jakoby pisarz był wyniosły i obojętny, opisując jego osobiste i delikatne kontakty z innymi osobami. Naukowcy badali znaczenie tych kontaktów dla dzieł literackich i intelektualnych Jüngera. Badania objęły analizę dzieł dwóch filozofów (Emmanuela Levinasa oraz Bernharda Waldenfelsa), którzy mieli dalece inne podejście do relacji międzyludzkich. Przeprowadzono też kwerendę archiwów i analizę materiałów archiwalnych z wykorzystaniem koncepcji z zakresu fenomenologii. Prace teoretyczne prowadzone w projekcie EJICEN stały się podstawą dla międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Blistolu (Zjednoczone Królestwo) w wrześniu 2014 r. Zorganizowano także rozmowy okrągłego stołu, których uczestnicy analizowali sposoby powstawania, prowadzenia, zapamiętywania i odnajdywania spotkań. Trwa opracowywanie publikacji opisującej wyniki tych dyskusji. Inne zagadnienia (dotyczące Jüngera jako autora postkolonialnego) przedstawiono na konferencji germanistycznej i są również przygotowywane do publikacji. Uczestnicy projektu pomogli też w pracach nad dokumentem BBC pt. 'War of Words: Soldier-Poets of the Somme" (Wojna słów: żołnierze-poeci nad Sommą) oraz opublikowali artykuł w niemieckim magazynie Cicero. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno naukowców, jak i ogółu społeczeństwa. Wśród działań promocyjnych można wymienić prezentację na Festiwalu Filmowym w Regensburgu, warsztaty dla studentów oraz letni kurs dla utalentowanych uczniów szkół licealnych. Dzięki zbadaniu długo zapomnianych dzienników podróżnych Jüngera uczestnicy projektu EJICEN przyczyniają się do zmiany podejścia do dzieł tego autora. Projekt przygotował grunt pod stworzenie monografii Jünger jako światowego pisarza, żywo zainteresowanego eksplorowaniem spotkań interpersonalnych. Podsumowując, zainteresowania i metody literackie Jüngera można teraz uznać za ważny punkt odniesienia w dyskursie humanistycznym.

Słowa kluczowe

Spotkania międzykulturowe, dzienniki podróżne, Ernst Jünger, wojna światowa, literatura hermeneutyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania