Skip to main content

Adapted Composite Repair Tooling for in-situ wind turbine blades structural rehabilitation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technologia ułatwia naprawę turbin wiatrowych na miejscu

Naukowcy z UE opracowali kompletny pakiet do naprawiania turbin wiatrowych na miejscu, który pozwala minimalizować czas przestojów powodowanych uszkodzeniami turbin.

Technologie przemysłowe

Turbiny wiatrowe stanowią skuteczną i ekologiczną metodę generowania energii, lecz branża boryka się z brakiem narzędzi do lokalnego monitorowania i napraw. Demontaż turbiny i przewiezienie jej do naprawy wymaga dużo czasu i powoduje straty produktywności liczone w tysiącach euro. W tym kontekście, uczestnicy projektu CORETO (Adapted composite repair tooling for in-situ wind turbine blades structural rehabilitation), finansowanego ze środków UE, postanowili stworzyć zunifikowany system naprawy na miejscu, który pozwoli ogromnie skrócić czas napraw i zmniejszyć koszty związane z uszkodzeniami turbin wiatrowych. Prace podzielono na dwa główne zadania: wykrywanie oraz naprawę uszkodzeń. Partnerzy projektu opracowali ultradźwiękowy system skanowania, umożliwiający wykrywanie wewnętrznych uszkodzeń w łopatach turbin wiatrowych bez potrzeby przewożenia ich w inne miejsce. Następnie system ten zoptymalizowano pod kątem kontroli łopat turbin wiatrowych in situ. Lekki system składa się z oprogramowania sterującego zautomatyzowanym skanowaniem i pokazującego obszary uszkodzeń na różnokolorowej mapie 2D/3D. Dzięki temu możliwie jest łatwe identyfikowanie miejsc, w których doszło do uszkodzenia powierzchni, a tym samym obniżenie kosztów i skrócenie czasu konserwacji turbin wiatrowych. Eksperymenty przeprowadzone przez zespół CORETO na tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym i łopatach turbin wskazują, że możliwe jest także wykrywanie uszkodzeń wewnętrznych. Uczeni przyjrzeli się dostępnym na rynku urządzeniom powszechnie stosowanym w przemyśle lotniczym oraz zaadaptowali je pod kątem przygotowania powierzchni łopat turbin wiatrowych. Do naprawy wykorzystano nowo opracowany system temperaturowo-próżniowy, wyposażony w koce grzewcze przeznaczone do małych i dużych obszarów uszkodzeń, a także nowy system nagrzewania oporowego. Rozwiązanie CORETO powinno przynieść realne oszczędności. Oczekuje się, że opracowana technologia przyczyni się do zwiększenia niezawodności, wydajności i konkurencyjności energetyki wiatrowej.

Słowa kluczowe

Turbiny wiatrowe, CORETO, uszkodzenie turbiny wiatrowej, miejscowa kontrola łopat turbiny wiatrowej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023