CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Demonstration of a novel system to breakdown hazardous substances in wastewater streams into harmless bio-friendly compounds using multi-chromatic UV light

Demonstration of a novel system to breakdown hazardous substances in wastewater streams into harmless bio-friendly compounds using multi-chromatic UV light

Polski PL

Odkażanie ścieków za pomocą ultrafioletu

Nasze zasoby wodne stają się coraz silniej skażone dużymi ilościami ścieków pochodzących z procesów przemysłowych; dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania systemu uzdatniania wody. Potrzeba ochrony zasobów wodnych została także odzwierciedlona w przepisach, np. w europejskiej ramowej dyrektywie wodnej (WFD) oraz w dyrektywie w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

© Thinkstock
Projekt L4CW-DEMO (Demonstration of a novel system to breakdown hazardous substances in wastewater streams into harmless bio-friendly compounds using multi-chromatic UV light), finansowany ze środków UE, skupił się na opracowaniu opłacalnego systemu pilotażowego na rzecz bezpiecznego uzdatniania toksycznych strumieni odpadów organicznych. System ten wykorzystuje zaawansowane procesy utleniania oparte na źródle wielobarwnego światła ultrafioletowego (UV), które rozkłada substancje niebezpieczne w nieszkodliwe przyjazne biologicznie związki, nie generując przy tym żadnych toksycznych produktów ubocznych. Partnerzy projektu opracowali proces produkcji systemu lamp i powiązanej technologii szklanej. Podjednostki szklane wyprodukowano i przetestowano pod kątem stabilności mechanicznej, emisji UV i ich zdolności do rozkładania sztucznych ścieków. Ponadto konsorcjum zaktualizowało bazę danych obejmującą strumienie odpadów, które odniosłyby korzyści ze zwiększonej opłacalności takiej formy uzdatniania. Proces produkcji obejmował szereg kroków, takich jak kształtowanie szkła, wypełnianie komory kwarcowej gazem do wymaganego poziomu ciśnienia i zapewnienie bezpieczeństwa podczas produkcji zautomatyzowanej. Zgromadzono także dane w celu przeprowadzenia analizy cyklu życia produktu. Przeprowadzono protokoły testowe gwarantujące wysoką jakość produktu i zoptymalizowano dostarczanie energii do reaktora UV, aby zwiększyć wydajność energetyczną. Zespół przeprojektował niektóre z elementów reaktora UV, aby dostosować je do produkcji zautomatyzowanej. Usprawniono także kontrolę procesu i system wykrywania, który opracowano w ramach wcześniejszej inicjatywy. Konsorcjum z powodzeniem stworzyło proces zautomatyzowanej produkcji reaktorów UV i zoptymalizowało zespół uzdatniania pod względem wykrywania i kontroli. Nowa technologia uzdatniania ścieków za pomocą światła UV została także zademonstrowana długoterminowo. Dzięki temu możliwe było stworzenie bazy danych do analizy cyklu życia produktu oraz dokonanie oceny pod względem kalkulacji inwestycji klienta. Przetestowano także zastosowanie procesu wielobarwnego światła UV w uzdatnianiu niebezpiecznych materiałów organicznych w ściekach i przekształcania ich w związki przyjazne biologicznie. Testy zakończyły się pomyślnie, dowodząc, że produkt jest gotowy do wprowadzenia na rynek. Technologia L4CW-DEMO przyniesie znaczne korzyści społeczeństwu, obniżając poziom zanieczyszczeń organicznych z zakładów przemysłowych, zanim jeszcze dostaną się do oczyszczalni ścieków. Wpłynie to na obniżenie kosztów wypuszczania ścieków ponoszonych przez przedsiębiorstwa, a w niektórych sytuacjach możliwe będzie ponowne wykorzystanie zasobów wodnych. Ponadto bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska technologie oczyszczania ścieków pomogą także regionom suchym przyciągnąć nową działalność przemysłową bez konieczności inwestowania w dodatkowe źródła wody i zakłady jej uzdatniania.

Słowa kluczowe

Ścieki, światło ultrafioletowe, UV, uzdatnianie wody, substancje niebezpieczne, przyjazny biologicznie, wielobarwny

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 315068

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Września 2012

 • Data zakończenia

  31 Grudnia 2014

Finansowanie w ramach:

FP7-SME

 • Całkowity budżet:

  € 1 363 898,20

 • Wkład UE

  € 786 000

Koordynowany przez:

SICO Technology GmbH

Ten projekt został przedstawiony w…