Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rewolucyjna sprężarka powietrza zmniejsza zużycie energii

Większość sprężarek powietrza jest przestarzała i mało wydajna. Sprężarka zaprojektowana przez firmę Lontra jest bardziej niezawodna, oszczędna, a ponadto może być używana niezależnie od branży.

Technologie przemysłowe

Sprężarki powietrza to urządzenia popularne w wielu gałęziach przemysłu, które doprowadzają powietrze do urządzeń wykorzystywanych w różnych procesach produkcyjnych. Jednak łącznie maszyny te odpowiadają za 10 % całkowitego zużycia energii przemysłowej w UE, co przekłada się na zużycie około 10 TWh energii i produkcję około 4,3 milionów ton CO2 rocznie. Unijna dyrektywa energetyczna (2012/27/UE) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zwiększania efektywności energetycznej. Tymczasem sprężarki powietrza pozostają w tym zakresie w tyle ze względu na przestarzałą konstrukcję sprzyjającą wyciekowi powietrza. Mowa o dmuchawach – rozwiązaniu standardowo używanym we wszystkich modelach sprężarek niskociśnieniowych, którego konstrukcja od 1935 roku praktycznie się nie zmieniła. W ramach finansowanego ze środków UE projektu PureBlade opracowano długo wyczekiwane rozwiązanie problemu marnowania energii na skutek wycieku powietrza poprzez udoskonalenie konstrukcji urządzenia. Twórcy projektu stworzyli nowy typ sprężarki przeznaczonej do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Zespół projektu opracował również ekonomiczne techniki wytwarzania oraz strategie marketingowe.

Nowa konstrukcja sprężarki zapewnia szczelność i redukcję hałasu

Głównymi elementami nowego systemu zwanego Blade Compressor® są dwa wzajemnie powiązane pierścienie. Tworzą one szeroką strefę uszczelnienia, zapewniając doskonałą wydajność przy niskich prędkościach obrotowych. Prosty mechanizm sprawia, że urządzenie jest bezolejowe, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz napojów, gdzie ze względów sanitarnych obowiązują wysokie standardy czystości powietrza. Badacze rozwinęli technologię należącą do wiodącego partnera, firmy Lontra, mając na uwadze doskonałe osiągi, niezawodność i czystość powietrza. Udoskonalili również proces wytwarzania, tak by wysokiej jakości komponenty mogły być produkowane w sposób ekonomiczny. Twórcy projektu szczególnie dużą wagę przyłożyli do tłumika, chcąc obniżyć poziom hałasu na tyle, by urządzenie mogło być stosowane w środowiskach produkcyjnych o niskim poziomie emisji hałasu. Inżynierowie zajęli się również problemem łatwości obsługi, w tym konserwacji.

Lepiej niż się spodziewano

Po zakończonym etapie projektowania zespół projektu PureBlade przeszedł do fazy budowy, a następnie testowania pełnowymiarowych prototypów. Spodziewano się oszczędności energii na poziomie 20 %, a tymczasem wewnętrzne i niezależne testy pokazały, że efektywność energetyczna urządzenia jest o 34 % większa w porównaniu do jego największego konkurenta. Testy pokazały również, że rozwiązanie to jest trwałe i nadaje się do zastosowań, w których istnieje wymóg czystego powietrza. Tym samym urządzenie Blade Compressor® zostawiło konkurencję daleko w tyle. „W trakcie pierwszej fazy projektu zainicjowaliśmy kontakty z użytkownikami końcowymi”, opowiada kierownik projektu Kiran Tailor. „Od tamtego czasu rozwinęliśmy współpracę, aby zapewnić, że potrzeby rynku są odpowiednio zaspokajane. Jednocześnie działaliśmy na rzecz zwiększania świadomości na temat przyszłych produktów”. Zespół selekcjonuje najbardziej odpowiednie firmy, z którymi będzie chciał współpracować w trakcie fazy szybkiego wdrożenia i opracowuje mapę drogową komercjalizacji nowej sprężarki. „Nasze rozwiązanie budzi zainteresowanie wśród licznych dystrybutorów”, dodaje Tailor. „Rynek okazał się bardziej chłonny, niż się spodziewaliśmy”. Od momentu pomyślnego zaprezentowania produktu na targach ComVac w Hanowerze, zespół projektu podpisał kilka umów z pierwszymi dystrybutorami. Biorąc pod uwagę poprawę osiągów w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych oraz duże zapotrzebowanie, Lontra może już wkrótce stać się nowym, ważnym graczem na światowym rynku producentów sprężarek, którego wartość w samej tylko Europie przekracza 10 miliardów euro, a na świecie wynosi około 53 miliardy euro. Aktualne dane szacunkowe dotyczące produkcji urządzenia mogą przełożyć się na oszczędności energii na poziomie 0,5 TWh rocznie w skali całego świata. Z całą pewnością zmniejszy to ślad węglowy europejskiego przemysłu i wpisze się w trend zmiany świata na bardziej zielony, przy okazji rysując pewniejszą przyszłość dla producentów sprężarek powietrza.

Słowa kluczowe

PureBlade, przemysłowy, sprężarka powietrza, czysty, wyciek, wydajny, Blade Compressor

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania