Skip to main content

UltraFast wind sensOrs for wake-vortex hazards mitigation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne czujniki pomagają w przeciwdziałaniu turbulencjom

Lotniska muszą działać w sposób bardzo wydajny w różnych niekorzystnych warunkach meteorologicznych i pogodowych. Celem pewnej unijnej inicjatywy była poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie wpływu pogody na lotnictwo.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Badania podstawowe

Procedura separacji zależnej od pogody (WDS) pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zwiększa przepustowość lotniska oraz ogranicza opóźnienia poprzez optymalizację odstępów między samolotami. Zmniejsza ona separacje śladu aerodynamicznego dzięki uwzględnieniu wszystkich warunków pogodowych i zachowaniu turbulencji. WDS wymaga algorytmów do pomiarów i prognozowania pogody, umożliwiających przewidywanie przyszłych warunków atmosferycznych. Na podstawie tej prognozy obliczana jest minimalna odległość separacji, co pozwala na pewien zakres niepewności. Ze względów bezpieczeństwa niepewność ta eliminowana jest przez bufor bezpieczeństwa w separacji. Celem projektu UFO (Ultrafast wind sensors for wake-vortex hazards mitigation), finansowanego ze środków UE, było zmniejszenie tego bufora bezpieczeństwa poprzez ulepszenie pomiarów i prognoz pogody przy użyciu zaawansowanych czujników. Zespół UFO opracował nowe naziemne ultraszybkie czujniki zdalne. Mogą one być wykorzystywane do ograniczania zagrożeń związanych z wirami i silnym wiatrem bocznym, turbulencjami i uskokiem wiatru. Partnerzy projektu przygotowali nowe narzędzia, w tym symulatory, a także opracowali zaawansowany algorytm przetwarzania sygnału dopplerowskiego. Porównali także istniejące czujniki. Czujniki, symulatory i algorytmy przetestowano na lotniskach w Monachium i Tuluzie. Ponadto uczeni wprowadzili WDS samolotu i zaproponowali sposób jego wykorzystania. Projekt UFO powinien przynieść dwie zasadnicze korzyści. Powinien przyczynić się do zmniejszenia buforu bezpieczeństwa, a tym samym do skrócenia opóźnień na pasie startowym. Do tego, dzięki usprawnieniu systemu monitorowania wirów w śladzie aerodynamicznym zmniejszeniu ulegnie prawdopodobieństwo wystąpienia wirów.

Słowa kluczowe

Separacja zależna od pogody, UFO, czujniki wiatru, ślad aerodynamiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania