Skip to main content

Lean Burn Control System Verification Rig

Article Category

Article available in the folowing languages:

Latać dalej, szybciej i taniej

Budowa silników lotniczych spełniających regulacje w zakresie emisji pozwoli na znaczące zmniejszenie zużycia paliwa. Nowe laboratorium testowe daje inżynierom możliwość badania nowych technologii i określania efektywnych kosztowo rozwiązań spełniających te wymagania.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe
Energia

Nowe technologie spalania, w tym spalanie mieszanki ubogiej, są przedmiotem intensywnych analiz mających na celu spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących emisji z silników lotniczych. Wszystkie międzynarodowe normy wymagają obniżenia emisji tlenków azotu (NOx), bez zwiększania emisji tlenku węgla, niespalonych węglowodorów i dymu. Jeżeli chodzi o projektowanie niskoemisyjnych komór spalania, technologia spalania mieszanki ubogiej ma istotny potencjał w zakresie redukcji emisji NOx, szczególnie przy wysokim ciśnieniu roboczym. Naukowcy korzystający ze środków unijnych zaprojektowali już wcześniej taką komorę spalania, wykorzystującą technologię pracy na mieszance ubogiej. Nie poddano jej jednak testom w instalacjach symulujących ciśnienie w rdzeniu silnika. Dzięki środkom unijnym przeznaczonym na realizację projektu LEVER (Lean burn control system verification rig) uczeni opracowali laboratorium eksperymentalne umożliwiające testowanie pracy na mieszance ubogiej. Dotychczas do symulacji ciśnienia w rdzeniu silnika wykorzystywano przepustnicę w rurze doprowadzającej paliwo. Koncepcja ta nie nadaje się do symulacji wysokich współczynników ilości powietrza do paliwa potrzebnych do stabilnego spalania mieszanki ubogiej. W nowym laboratorium testowym kilka symulatorów komór spalania wytryskuje paliwo, zamiast przetłaczania go przez kryzę dławiącą. Każdy z symulatorów odtwarza zachowanie wtryskiwaczy paliwa w silniku. Wtryskiwacze są wyposażone w zawory dozujące paliwo, a ilość dostarczanego paliwa można regulować, tak aby symulować cechy upuszczania w każdym z wtryskiwaczy. Symulatory są wyposażone w wysokoprzepustowe przetworniki umożliwiające pomiar szczytowych i dolnych wartości przepływu paliwa. W instalacji LEVER paliwo jest zbierane i ponownie wykorzystywane. Utrzymywany jest stabilny poziom paliwa, aby zapobiec wyciekowi azotu podczas przepływu i wypływu paliwa z systemu. W tym celu między przestrzenią paliwa i azotu zastosowano barierę. Dzięki projektowi LEVER inżynierowie mogą badać skuteczność technologii spalania mieszanki ubogiej w redukcji NOx i innych emisji (dymu) oraz utrzymania wydajności komory spalania. Rozwiązania te są już wykorzystywane do wstępnej oceny sprawności pierwszych systemów sterowania silnikami przystosowanymi do pracy na mieszance ubogiej, które są dużo bardziej skomplikowane niż silniki pracujące na mieszance bogatej.

Słowa kluczowe

Silniki lotnicze, laboratorium testowe, spalanie mieszanki ubogiej, tlenki azotu, LEVER

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania