Skip to main content

Optimum Power Extraction of Wind Energy by Small to Medium Scale Wind Turbines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czystsze, bardziej ekologiczne i tańsze turbiny wiatrowe dla Europy

Technologie wytwarzania energii wiatrowej są nadal mało wydajne. Unijny projekt miał na celu zwiększenie wydajności produkcji energii dzięki nowemu algorytmowi dopasowującemu prędkość turbin do aktualnych warunków wiatrowych.

Energia

Państwa członkowskie UE są prawnie zobligowane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii do roku 2020. Energia wiatrowa jest najtańszym źródłem energii pomimo trudnych do wyeliminowania problemów z wydajnością. W tym kontekście, w ramach projektu OPTIWIND (Optimum power extraction of wind energy by small to medium scale wind turbines), finansowanego ze środków UE, pracowano nad konwersją energii wiatrowej (WEC). WEC określa ilość energii elektrycznej wytwarzanej przy danej prędkości wiatru. Proces ten zależy od dokładności, z jaką specjalny kontroler śledzi punkty maksymalnej mocy (MPPT). Nieoptymalna konwersja przez takie kontrolery oznacza zmarnowanie części energii wiatru. Żaden z wielu proponowanych wcześniej algorytmów MPPT nie został efektywnie wykorzystany w warunkach przemysłowych. Uczestnicy projektu OPTIWIND starali się stworzyć skuteczne rozwiązanie, koncentrując się w pierwszej kolejności na zgodności algorytmu MPPT z pewnym typem turbiny wiatrowej. W późniejszej fazie skupiono się na zapewnieniu zgodności algorytmu z turbinami aktualnie dostępnymi na rynku. Uczeni byli zdania, że pozwoli to na stworzenie bardziej niezawodnego i uniwersalnego produktu końcowego. Zaproponowane rozwiązanie to autonomiczne urządzenie, które można zamontować w istniejących systemach bądź w nowych turbinach, dzięki czemu mogą one spełnić wymagania maksymalnej liczby systemów. Uczestnicy projektu przeprowadzili dalsze badania, prace rozwojowe i testy, aby potwierdzić zgodność i dostępność innych turbin na rynku w zakresie płynnej współpracy z systemem OPTIWIND. Przetestowano algorytmy z i bez czujników, by następnie wybrać algorytm bezczujnikowy do dalszej optymalizacji. Dzięki projektowi OPTIWIND, wysoce kompatybilny algorytm pomoże w poprawie efektywności energetycznej i kosztowej turbin wiatrowych, co oznaczać będzie nowe szanse dla firm oraz więcej zielonej energii w Europie.

Słowa kluczowe

Turbiny wiatrowe, OPTIWIND, energia wiatrowa, konwersja energii wiatrowej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania