Skip to main content

Safe, Chemical-Free, Cleaning of Hospital Ward Surfaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czystsze i bezpieczniejsze szpitale

Zespół badaczy europejskich opracował nowy system do czyszczenia podłóg w szpitalach. Połączenie nowo opracowanych tkanin na mopy ze sterylizacją światłem ultrafioletowym (UV) pozwala uzyskać stuprocentową skuteczność usuwania drobnoustrojów bez generowania żadnych odpadów, w tym chemicznych.

Technologie przemysłowe

Regularne sprzątanie szpitali jest czynnością o fundamentalnym znaczeniu, jednak pomimo rygorystycznych procedur obecne metody czyszczenia są kosztowne i nie w pełni skuteczne. Szpitale coraz częściej stanowią istotne źródło infekcji, których można by uniknąć, co przekłada się na realne koszty dla społeczeństwa i systemów ochrony zdrowia. Prace finansowanego ze środków UE projektu CLEANWARD (Safe, chemical-free, cleaning of hospital ward surfaces) podjęto w celu poprawy poziomu higieny w szpitalach. Członkowie konsorcjum projektowego zaproponowali nowy, bakteriobójczy system czyszczący, który można instalować na istniejącym sprzęcie. Idea polega na pokryciu tkanin do mopów dwutlenkiem tytanu, który reaguje z wodą i światłem UV, zabijając w ten sposób drobnoustroje bez użycia środków chemicznych. Nowe tkaniny stworzono z myślą o wielokrotnym używaniu bez ryzyka skażenia. Cały system powinien też znacząco obniżać koszty. Prace rozpoczęto od zaprojektowania i wykonania prototypu. Badacze najpierw osobno testowali układ UV do dezynfekcji wody i oparty na diodach LED podsystem UV przeznaczony do odkażania szmaty mikrofibrowej, a następnie przetestowali system zintegrowany. Moduł dezynfekowania wody wyposażony w rtęciowe lampy UV usuwał 100% bakterii w ciągu 5 minut. Z kolei w komorach UV z diodami LED skuteczność zabijania bakterii wyniosła 99,8% w ciągu co najmniej 20 minut. Dalsze testy wykazały, że szmaty do mopów zbierają bakterie z podłogi i przenoszą je do wody w wiadrze. Stworzyło to dodatkowe wyzwanie w postaci zabijania bakterii w wiadrze, aby uniknąć ich przenoszenia, co osiągnięto poprzez wprowadzenie filtra wody połączonego z odkażaniem UV. Testy działania modułu dezynfekcji wody promieniowaniem UV wykazały wysoką skuteczność usuwania drobnoustrojów z wody. Urządzenie wykonano jako główny element prototypu przeznaczonego do testów w rzeczywistych warunkach szpitalnych. Analiza wykazała, że prototypy CLEANWARD oferują istotne korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa. System pozwala też ograniczać wpływ na środowisko, ponieważ eliminuje konieczność jakiejkolwiek utylizacji chemicznej lub wysypiskowej odpadów. Badacze dodatkowo zademonstrowali potencjalne oszczędności, jakie może przynieść prototypowy system. Partnerzy projektu zorganizowali kilka europejskich pokazów handlowych, wzbudzając żywe zainteresowanie nowym produktem. Badacze byli też obecni na różnorodnych konferencjach międzynarodowych, co pozwoliło poszerzyć grono potencjalnych odbiorców. System CLEANWARD w innowacyjny sposób łączy materiały czyszczące z technologiami niewymagającymi używania środków chemicznych. Uzyskane wyniki pozwolą zwiększyć skuteczność czyszczenia i zmniejszyć liczbę infekcji szpitalnych, a przy tym osiągnąć te cele mniejszym kosztem finansowym i ekologicznym.

Słowa kluczowe

Szpitale, sprzątanie, tkaniny na mopy, usuwanie drobnoustrojów, infekcja, CLEANWARD, bez środków chemicznych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania