Skip to main content

EURAXESS SERVICE NETWORK FAROE ISLANDS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyspy Owcze i informacja dla zamieszkałych tam badaczy

Zespół UE rozwinął sieć mobilności EURAXESS na Wyspy Owcze. W agencjach badawczych i realizujących inne zadania zorganizowano lokalne punkty kontaktowe i zrealizowano projekt obejmujący organizację szkoleń i publikowanie informacji na temat życia na wyspach.

Zmiana klimatu i środowisko

Wyspy Owcze są położone między Norwegią, Islandią a północną Szkocją. Archipelag stanowi autonomiczną część Danii. EURAXESS to europejska usługa informacyjna, wspierająca mobilność badaczy. Dzięki wsparciu funduszami UE zespół projektu ESNFO ('EURAXESS service network Faroe Islands) zorganizował sieć centrów mobilności oraz lokalne punkty kontaktowe w instytucjach badawczych i urzędach publicznych. Ponadto projekt wniósł wkład w formułowanie polityk na poziomach krajowym i europejskim. Na Radzie ds. Badań Wysp Owczych w styczniu 2013 r. powołano Organizację Przyczółka na Wyspach Owczych. Organizacja ta odpowiada za koordynację sieci mobilności z innymi członkami EURAXESS. Ustanowiono zespół zarządzający, a następnie opublikowano dokument inicjujący projekt. Sformowano również Grupę Kierującą, której pierwsze spotkanie odbyło się w lutym 2013 r. Do końca marca 2013 r. wyznaczono lokalne punkty kontaktowe w dziewięciu organizacjach badawczych, a także w sektorze prywatnym i kilku agencjach rządowych. W ramach projektu zorganizowano kanały komunikacji z wieloma agencjami rządowymi, zainteresowanymi zagadnieniem mobilności. Informacje dotyczące życia i pracy na Wyspach Owczych pochodzące z tych i innych agencji zgromadzono i opublikowano w portalu internetowym EURAXESS Wysp Owczych. W ramach projektu zorganizowano dwukrotnie warsztaty dotyczące problemów mobilności dla personelu centrów usług oraz dwa seminaria szkoleniowe dla pracowników lokalnych punktów kontaktowych. Instrukcje przeznaczone dla odpowiednich członków personelu zebrano w postaci podręcznika, a także opublikowano w portalu internetowym. W przewodniku dotyczącym mobilności dla przyszłych badaczy opublikowano obszerny dokument dotyczący wszystkich aspektów życia na Wyspach Owczych. Projekt ESNFO spowodował wejście Wysp Owczych do sieci EURAXESS oraz pomógł władzom wysp w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące mobilności badaczy. Realizację projektu zakończono w 2014 r. Ministerstwo Edukacji, Badań i Kultury oraz Rada ds. Badań Wysp Owczych współpracują w celu zapewnienia ciągłości działania usług EURAXESS.

Słowa kluczowe

Wyspy Owcze, lokalne punkty kontaktowe, mobilność badaczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania