Skip to main content

Conservation palaeobiology of oil-polluted tropical marine biota

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pozostałości martwych organizmów pomagają w ocenie środowiska wokół platform wiertniczych w Zatoce Perskiej (Arabskiej)

Ocena środowiskowa jest konieczna do określenia wpływu infrastruktury na ekosystem, lecz wymaga danych sprzed tego wpływu, aby obliczyć skalę efektów. Pozostałości martwych organizmów mogą dostarczyć informacji na temat warunków sprzed wpływu infrastruktury i pomóc naukowcom w ocenie zmian ekosystemu.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany ekosystemów mogą być spowodowane przez struktury budowane przez człowieka, lecz gdy brak informacji dotyczących warunków sprzed wpływu, ocena jest trudniejsza. Pozostałości martwych organizmów mogą dostarczyć informacji o ekosystemach sprzed zaburzeń wywołanych przez człowieka w celu oceny wpływu infrastruktury, np. platform wiertniczych. Finansowany przez UE projekt CONSERV PALAEOBIOL (Conservation palaeobiology of oil-polluted tropical marine biota) miał na celu określenie wpływu platform wiertniczych na systemy morskie w Zatoce Perskiej (Arabskiej). Naukowcy przeprowadzili badanie obszarów morskich w pobliżu pół naftowych Umm al Dalkh i Zakum. Zespół użył dwóch metod do pomiaru wpływu konstrukcji na otaczające ekosystemy płytkowodne. Najpierw przeprowadzono tradycyjne badania żywych organizmów, a następnie zbadano puste muszle, które stanowią archiwum informacji dotyczących ekosystemu sprzed budowy platform. Ponadto naukowcy zbadali wiek muszli znalezionych w pobliżu obu konstrukcji. Nie znaleziono wyraźnego wpływu platform na obszarze badanych pół naftowych i badacze mogli zrekonstruować przeszłość ekosystemu oraz dynamikę populacji niektórych skorupiaków. Potwierdza to skuteczność opracowanych metod, które umożliwiają naukowcom uzyskiwanie informacji o przeszłej dynamice populacji ze szczątków martwych organizmów. Uczestnicy projektu CONSERV PALAEOBIOL wykazali, że można zmierzyć wpływ struktur zbudowanych przez człowieka na ekosystemy, nawet gdy nie istnieją dane dotyczące ekosystemu przed wpływem człowieka.

Słowa kluczowe

Skorupiaki, pola naftowe, Zatoka Perska (Arabska), ekosystemy, CONSERV PALAEOBIOL, paleobiologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania