Skip to main content

Laser Joining Technologies for Dissimilar Material Combinations (JODIS)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tania technologia laserowa dla małych stoczni

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył efektywną kosztowo technologię laserową do łączenia kombinacji aluminium i stali, która może zainteresować małe europejskie stocznie.

Technologie przemysłowe

Struktury składające się z dwóch lub więcej metali umożliwiają wykorzystywanie różnych zalet poszczególnych komponentów. Wysokie koszty sprzętu do spawania laserowego sprawiają, że małe firmy nie mogą sobie na niego pozwolić. Badacze chcieli podnieść konkurencyjność małych europejskich stoczni i ich dostawców, tworząc technologię łączenia laserowego w ramach projektu "Technologie łączenia laserowego do tworzenia kombinacji materiałów niepodobnych" (JODIS). Struktury aluminiowo-stalowe są chętnie stosowane w jachtach i małych statkach, gdyż pozwalającą obniżyć masę górnej części jednostki. Jak dotąd brak było metody bezpośredniego łączenia takich materiałów o grubości odpowiedniej dla małych statków (3–5 mm). Istnieje jednak technologia łączenia cienkich materiałów blachowych. Dlatego naukowcy chcieli zaadaptować metodę łączenia cienkich blach, zwiększając grubość materiału do 5 mm oraz koncentrując się na kombinacjach aluminium-stal i złączach doczołowych. Przy pomocy techniki łączenia laserowego / z użyciem drutu dodatkowego bezprądowego uzyskano połączenia aluminiowo-stalowe typu T o grubości 3 mm i 5 mm . Oprócz tego zastosowano technikę hybrydowego spawania metali z wykorzystaniem lasera i gazów obojętnych (MIG), łącząc 3 mm płytki w konfiguracji doczołowej. Przy pomocy technologii dwustronnego zimnego transferu metali (CMT) uzyskano też połączenia aluminiowo-stalowe typu T i doczołowe o grubości 3 mm. Technologię udostępniono partnerskim MŚP, które wyprodukowały łączenia o długości jednego metra w różnych konfiguracjach oraz zaprojektowały drzwi boczne do pokładów jachtowych i belki wyciągarek do skuterów wodnych. Zaawansowana technologia łączenia stworzona przez konsorcjum badawcze JODIS ma szansę podnieść konkurencyjność małych europejskich stoczni i ich dostawców, a tym samym wesprzeć gospodarkę dzięki możliwości oferowania konsumentom nowych, udoskonalonych wyrobów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Technologie przemysłowe

24 Stycznia 2023