Skip to main content
European Commission logo print header

Build your house exactly as you imagined it

Article Category

Article available in the following languages:

Nowoczesna technologia umożliwia samodzielne wznoszenie ekologicznych, tanich budynków

Wiele krajów europejskich kładzie obecnie nacisk na budowę tanich mieszkań przy użyciu prefabrykowanych modułów. Niektórzy eksperci uważają, że jest to błąd i powtarzanie złych rozwiązań z przeszłości.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

„Architektura to nie tylko dach nad głową – to klucz do szczęśliwego i produktywnego społeczeństwa”, mówi Nicholas Showan, koordynator finansowanego przez UE projektu HouseBuildR HouseBuildR (Build your house exactly as you imagined it). „Dajmy ludziom domy, które pokochają, a będą lepiej funkcjonować w życiu i pracy”. Showan podkreśla, że technologia budowy domów zmieniła się w niewielkim stopniu w ciągu ostatnich 100 lat. „Domy trzeba budować tak jak produkujemy samochody, czyli z wielu precyzyjnych podzespołów”. Jego zdaniem koncentrowanie się na budowaniu tanich mieszkań dla ubogich jest niesłuszne z ekonomicznego punktu widzenia. „Tanie budownictwo nie zapewni mieszkańcom dobrego samopoczucia, przez co domy będą zaniedbywane i zaczną popadać w ruinę, jak to miało miejsce w przypadku budowanych po wojnie bloków. Każdy człowiek, bez względu na przynależność do warstwy społecznej, jest jednostką, a jego dom powinien to odzwierciedlać”. Szybkie projektowanie i budowa ekologicznych domów W ramach projektu HouseBuildR opracowano nową metodę, która pozwala na opracowanie dowolnego stylu architektonicznego odpowiadającego szerokiej gamie osobistych i regionalnych gustów. Umożliwi ona budowę i użytkowanie domów przyjaznych dla środowiska. Zespół zbudował i skonfigurował zaawansowaną wielkoskalową maszynę sterowaną numerycznie (CNC), która manipuluje obrabiarkami z użyciem programowania komputerowego. Pozwoli to deweloperom lub osobom samodzielnie prowadzącym budowę na zaprojektowanie domu online poprzez wybór modelu początkowego, a następnie dostosowanie go do ich indywidualnych preferencji. Zależnie od potrzeb użytkownicy będą mogli dodawać i modyfikować pokoje, ściany, okna i drzwi w celu stworzenia całkowicie indywidualnego projektu, bez żadnych ograniczeń. Po zakończeniu fazy projektowania dane są pobierane do mobilnej maszyny CNC, która przycina setki sklejkowych elementów potrzebnych do budowy. Użytkownicy przewożą urządzenie na plac budowy, aby wyciąć 20 ton sklejki potrzebnej do budowy typowego domu. Części są automatycznie docinane przez maszynę CNC w celu szybkiego montażu na miejscu. Powinno to ograniczyć do minimum przemieszczanie materiałów, uszkodzenia, pakowanie i pomyłki. Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji budowy budynków mieszkalnych Podczas wznoszenia dwuwarstwowej konstrukcji, instalowane są szachty, w których układane są instalacje elektryczne i inne media. Puste przestrzenie są następnie wypełniane pianką izolacyjną o bardzo sztywnej i precyzyjnej strukturze. Dzięki tej precyzji późniejsze prace nie muszą być wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Następnie otrzymany w ten sposób rdzeń konstrukcji skorupowej można pokryć dowolnymi materiałami, na przykład cegłą, łupkiem, kaflami, drewnem lub stalą. W ten sposób można wybudować dom w dowolnym stylu architektonicznym, od domów stylizowanych na historyczne po wysoce innowacyjne, nowoczesne projekty, których realizacja nie była wcześniej możliwa ze względu na wysokie koszty. „Koszty budowy zależą od użytych materiałów, a nie od projektu”, wyjaśnia Showan. „Można tworzyć ekscytujące projekty architektoniczne bez dodatkowych kosztów”. Po zakończeniu projektu HouseBuildR partnerzy biorący udział w pracach złożyli wniosek o dofinansowanie w celu pozyskania dodatkowych funduszy UE. „Jeśli nam się uda, mamy nadzieję zacząć budować nasze pierwsze domy w czasie trwania projektu, czyli w ciągu trzech lat”, mówi. „System HouseBuildR zrewolucjonizuje sposób, w jaki dziś budujemy domy, które są zarówno przyjazne dla środowiska, jak i atrakcyjne pod względem architektonicznym”, podsumowuje Showan. „Rozwiązanie to będzie idealne dla osób, które wolą zbudować dom od podstaw, pozwalając im bezproblemowo zarządzać projektem budowlanym w ramach dostępnego budżetu”.

Słowa kluczowe

HouseBuildR, dom, projektowanie, domy, budowa domu, architektoniczne, maszyna CNC

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania