Skip to main content

Interdisciplinary Modelling of Climate Change in Coastal Western Antarctica - Network for Staff Exchange and Training

Article Category

Article available in the folowing languages:

Topnienie lodowców a ekosystemy morskie

Zespół naukowców z UE zbadał wpływ ostatniego topnienia lodowców na ekosystemy morskie Antarktyki. Topnienie silnie oddziałuje na te społeczności: osad powoduje zmętnienie wody, co ogranicza produktywność pierwotną i powoduje duszenie się organizmów zdobywających pożywienie poprzez filtrowanie wody.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Jak sama nazwa wskazuje, globalne ocieplenie będzie miało wpływ na cały świat, jednakże regiony polarne mogą odczuwać najsilniejszy efekt ocieplenia. Te efekty pozostają w pełni zrozumiałe. Zespół uczestniczący w finansowanym ze środków UE projekcie IMCONET (Interdisciplinary modelling of climate change in coastal western Antarctica – network for staff exchange and training) zbadał wpływ zmian klimatu w zachodniej części Półwyspu Antarktycznego (WAP). Zespół wprowadził dane z 25 lat badań płytkich wód do modeli ekosystemowych w celu powiązania zmian w społecznościach organizmów morskich ze zmianami abiotycznymi. Naukowcy porównali również aktualne lokalne procesy w regionie Antarktyki do schematów deglacjacji w epoce wczesnego i późnego holocenu. Nowy rejestr lodowców zawiera szczegóły dotyczące zmian zasięgu lodowca w regionie WAP. Badania nad dynamiką lodu wykazały, że zwiększenie zasięgu lodowca zależy w dużym stopniu od geometrii. Lodowce w regionie WAP, które zmniejszyły swoją masę w okresie 1992–1996, ponownie zwiększyły masę w latach od 2010 do 2014. Zmiany te były zgodne z danymi zebranymi w ramach projektu, które wykazywały chłodniejsze temperatury i zwiększone opady od 2001 roku. Naukowcy wykorzystali nowe modele do oszacowania ilości stopionego lodowca w rejonie zatoki Potter Cove i do określenia, w jakim stopniu topnienie wpływa na ekosystem. Zespół przeprowadził analizy nowych rdzeni osadowych z epoki holocenu, które wykazały względne zmiany poziomu morza w tym okresie. Naukowcy wykorzystali również podstawowe dane, w szczególności biomarkery pochodzące z guana pingwinów, w celu odtworzenia dawnej aktywności wulkanicznej, zmiany klimatu, rozkładu lodu morskiego i względnych zmian poziomu morza. Badanie zostało przeprowadzone na dużej kolonii pingwinów białobrewych. Wyniki wskazują, że najmłodsze części wewnętrznych rdzeni zawierały osad z moreny lodowcowej, która powstała w czasie małej epoki lodowej (1300–1850). Wewnętrzny rdzeń wykazał brak wielu podatnych gatunków morskich ze względu na wpływ topienia się lodowca. Badacze odkryli, że w środowisku przybrzeżnym topnienie lodowca blokuje światło, zmieniając warunki dla producentów pierwotnych. Niewiele gatunków może radzić sobie z wysokim osadem i słabym światem – warunkami panującymi podczas topnienia lodowców. W wyniku topnienia lodowców przybrzeżne ekosystemy Antarktyki zostały zdziesiątkowane. Prace umożliwiły zdobycie nowej wiedzy na temat wpływu zmian klimatycznych na społeczności organizmów morskich w regionie Antarktyki. Wyspy Antarktyki z mniejszą pokrywą lodową są bardziej wrażliwe na zmiany klimatu i dają wczesne ostrzeżenia dotyczące skutków regionalnych zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe

Topnienie lodowców, ekosystemy morskie, Antarktyka, IMCONET, zmiana klimatu, zmiany poziomu morza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania