Skip to main content

Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Intensyfikacja badań naukowych nad metamateriałami na Krecie

Odkrycia w zakresie nowych materiałów lub nieznanych właściwości tych już istniejących napędzają rozwój fizyki materii skondensowanej. Jeden z finansowanych przez UE projektów wsparł badania modelowe i eksperymentalne w obiecujących dziedzinach tej dyscypliny.

Badania podstawowe

Kreteńskie Centrum Złożoności Kwantowej i Nanotechnologii (Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology, CCQCN) jest częścią Wydziału Fizyki Uniwersytetu Kreteńskiego i powstało w ramach projektu CCQCN dzięki dofinansowaniu z UE. Jego głównym celem było usprawnienie infrastruktury badawczej oraz zwiększenie możliwości w zakresie tworzenia sieci współpracy, aby umożliwić postępy w badaniach nad magnetyzmem, kwantowymi przejściami fazowymi, złożonymi materiałami elektronicznymi, izolatorami topologicznymi, grafenem, nadprzewodnictwem i metamateriałami nadprzewodnikowymi. Centrum udoskonaliło swoje obiekty doświadczalne do przeprowadzania doświadczeń w niskiej temperaturze i eksperymentów z dziedziny mikro/nanoelektroniki, a także przygotowało nowoczesny obiekt do badań obliczeniowych. Zatrudniono doświadczonych naukowców, którzy przeprowadzili wnikliwe badania dotyczące przede wszystkim magnetyzmu i złożonych metamateriałów. Przedmiotem znacznej części wysiłków badawczych były zjawiska kwantowe w nadprzewodnikowych metamateriałach kwantowych. Wykorzystano klasę modeli minimalnych nadprzewodnikowych metamateriałów kwantowych (SCQMM) w celu prześledzenia efektów koherencji kwantowej wywołanej przez autoindukowane przezroczyste i nadpromieniste impulsy elektromagnetyczne. Inny kierunek badań obejmował chimeryczne stany kwantowe w kubitowych naprzewodnikowych liniach przesyłowych. Istnienie tych osobliwych stanów kwantowych o złamanej symetrii zostało już wykazane w urządzeniach typu SQUID (z ang. superconducting quantum interference device). Badacze wykorzystali metody półklasyczne, aby przyjrzeć się istnieniu sygnatur stanów chimerycznych w reżimie kwantowym. Zespół przyjrzał się również kwantowym modelom sieciowym opisującym ultrazimne gazy, metamateriały kwantowe i kryształy fotoniczne, wykorzystując przy tym określone modele ekspansji pozwalające na określenie właściwości stanów równowagi, takich jak stany podstawowe, i dynamikę kwantowego ugaszenia (z ang. quantum quench) w modelach Isinga. Zastosowanie modeli Isinga pomogło opisać oddziaływanie pomiędzy SCQMM a zewnętrznymi polami magnetycznymi, pogłębiając naszą obecną wiedzę na temat fluktuacji kwantowych w tego rodzaju materiałach. Duża grupa zrekrutowanych badaczy, a także wymiana informacji i doświadczeń z czołowymi europejskimi organizacjami pomoże ośrodkowi CCQCN upowszechniać zdobywaną wiedzę i konkurować z innymi podmiotami z Europy w dziedzinie fizyki materii skondensowanej.

Słowa kluczowe

Metamateriały, fizyka materii skondensowanej, Kreteński Ośrodek Złożoności Kwantowej i Nanotechnologii, CCQCN

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania