Skip to main content

New Catalytic C-H Activation and Decarboxylation Chemistry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej zrównoważona metoda syntezy cząsteczek dwuarylowych

Synteza chemiczna jest podstawą produkcji leków, materiałów i wyrobów codziennego użytku. Naukowcy z UE odkryli bardziej wydajny i zrównoważony sposób syntezy grupy cząsteczek mających bardzo istotne znaczenie w wielu tych procesach.

Technologie przemysłowe
Badania podstawowe

Cząsteczki dwuarylowe, mające dwa pierścienie aromatyczne połączone jednym wiązaniem, są podstawowymi elementami budulcowymi w przemyśle chemicznym. Są one często stosowane w środkach farmaceutycznych, rolniczych i innych środkach chemicznych. Aktualnie cząsteczki dwuarylowe są wytwarzane przy pomocy nieefektywnych metod, z wykorzystaniem drogich metali. W ramach projektu CATCHCHEM (New catalytic C-H activation and decarboxylation chemistry), finansowanego ze środków UE, naukowcy opracowali nową, bardziej wydajną i zrównoważoną metodę syntezy cząsteczek dwuarylowych. Metoda ta jest bezmetalowa, co oznacza, że nie wykorzystuje metali do katalizy reakcji, a jej substancje wyjściowe nie zawierają metali. W procesie stosowane są cząsteczki noszące nazwę sulfonamidów arylu, posiadające jeden pierścień benzenowy i wchodzące w reakcję z arynem, reaktywnym produktem pośrednim także posiadającym pierścień. Następnie cząsteczki ulegają reorganizacji, wyrzucając dwutlenek siarki i tworząc wiązanie węgiel-węgiel między dwoma pierścieniami benzenowymi. Nowy proces działa lepiej na substratach, których reaktywność ograniczona jest przez wielkość ich cząsteczek — co jest problemem w przypadku reakcji katalizowanych przez metale. Dzięki opracowaniu bezmetalowego procesu wytwarzania cząsteczek dwuarylowych uczestnicy projektu CATCHCHEM stworzyli nową ścieżkę ich syntezy. Pozwoli to usprawnić procesy chemiczne w sposób bardziej zrównoważony i wydajny.

Słowa kluczowe

Dwuarylowe, synteza chemiczna, CATCHCHEM, bezmetalowe, pierścień benzenowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania