Skip to main content

Polymer Optical Sensing System Innovation Benefits Leadership Education

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa epoka technologii detekcji

Czujniki piezoelektryczne i inne sprawdziły się w ostatnich latach jako rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Dzięki niezwykłym badaniom nad nowatorskimi systemami detekcji optycznej technologie te mogą już wkrótce odejść do przeszłości.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo

Nowe polimerowe systemy detekcji optycznej mogą zastąpić dotychczasowe systemy elektryczne, przyczyniając się do usprawnienia procesów mechanicznych w wielu dziedzinach, w tym w transporcie. Na przykład, czujniki optyczne można zastosować w monitorowaniu poziomu paliwa w samolotach cywilnych, gdyż są one lżejsze i bezpieczniejsze w przypadku pożarów czy uderzenia pioruna. Innym przykładem jest wykorzystanie detekcji optycznej do monitorowania sygnałów akustycznych i drgań podwodnych w badaniach geofizycznych, na przykład przy wydobyciu ropy naftowej czy też przy namierzaniu wrogich łodzi podwodnych. W ramach projektu POSSIBLE (Polymer optical sensing system innovation benefits leadership education), finansowanego ze środków UE, podjęto współpracę z partnerami przemysłowymi, aby stworzyć te właśnie dwa rozwiązania. W tym celu uczestnicy projektu opracowali kompletny system pomiaru poziomu płynu wykorzystujący multipleksowane czujniki ciśnienia umieszczone na różnych głębokościach. Udoskonalono go przy pomocy polimerowych optycznych siatek Bragga wbudowanych w membrany i idealnie nadające się nie tylko do zastosowania w lotnictwie, ale również w takich dziedzinach, jak zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przetwórstwo biochemiczne czy zbiorniki wodne. Technologia ta ma szereg zalet, do których należy bezawaryjność, działanie niezależne od gęstości paliwa, odporność na siły grawitacyjne i obojętność na zmiany temperatur. Co ważne, zespół położył większy nacisk na detekcję poziomu płynu a nie na opisaną później detekcję akustyczną, co wynikało z aktualnych potrzeb komercyjnych i kwestii finansowych. W drugiej fazie projektu zespół prowadził intensywne prace nad budową nowych rozwiązań akustycznych i detekcyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z eksploracją i bezpieczeństwem. Przeprowadzono eksperymenty z budową czujnika akustycznego przeznaczonego do pracy w wodzie przy częstotliwości do 20 kHz. Może on zastąpić piezoelektryczne czujniki odkształceń, których wadą jest obszar stosowania, wielkość i elastyczność. Informacje o tych zachęcających wynikach badań rozpowszechniano za pośrednictwem publikacji, czasopism i różnych wydarzeń. Technologia wydaje się bardzo obiecująca i powinna utorować drogę do stworzenia lepszych, bardziej skutecznych systemów detekcyjnych, które przydadzą się w wielu dziedzinach, od poszukiwań podmorskich złóż po poprawę bezpieczeństwa maszyn lotniczych.

Słowa kluczowe

Detekcja optyczna polimerów, badania geofizyczne, siatki Bragga, detekcja na poziomie cieczy, lotnictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania