Skip to main content

GNSS driven EO and Verifiable Image and Sensor Integration for mission-critical Operational Networks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwiązanie satelitarne do zarządzania kryzysowego

Dzięki nowemu oprogramowaniu służby ratunkowe będą otrzymywać krytyczne informacje w podczas katastrof.

Badania podstawowe
Przemysł kosmiczny

Dlaczego niektóre katastrofy — zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka — prowadzą do ogromnych zniszczeń i wielu zgonów, podczas gdy inne są skutecznie opanowywane? Jednym z kluczowych czynników jest to, czy wdrożono skuteczne narzędzia do zarządzania. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GEO VISION stworzono oprogramowanie do stosowania w sytuacjach krytycznych, które ma pomóc w ratowaniu życia ludzi i oszczędzaniu zasobów. Nowe rozwiązanie umożliwi użytkownikom wybór istotnych materiałów wizualnych pozyskanych przez satelity, bezzałogowe statki powietrzne i ludzi na ziemi w celu przesyłania ich za pośrednictwem bezpiecznych sieci. Opracowany w ramach projektu system kodowania sieci danych geograficznych został przetestowany przez główne organizacje zarządzania kryzysowego i przyciągnął uwagę różnych agencji pomocy humanitarnej. Oprogramowanie, które zostało ukończone w grudniu 2016 r., może już zostać wdrożone w celu poprawy skuteczności działania agencji ONZ, unijnego mechanizmu ochrony ludności, a także europejskiej policji i organów odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. "Szybkie i niezawodne otrzymywanie, odczytywanie i komunikowanie istotnych informacji w sytuacji kryzysowej jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania zdarzeniami, w których zagrożone może być życie wielu osób, np. podczas trzęsienia ziemi czy powodzi", wyjaśnia koordynator projektu, Harald Skinnemoen z organizacji AnsuR w Norwegii. "Zdjęcia z satelitów (takich jak Copernicus) i dronów mogą zapewnić decydentom lepszy ogląd dynamicznie zmieniającej się sytuację. Aby możliwe było natychmiastowe uzyskanie pełnych informacji o sytuacji kryzysowej, działanie sieci telekomunikacyjnych nie może zostać zakłócone przez katastrofę. Sieci łączności satelitarnej są najbardziej niezawodnym rozwiązaniem stosowanym w tym celu, ponieważ bezprzewodowe sieci szerokopasmowe mogą nie być dostępne w przypadku poważnej katastrofy. "Główną zaletą systemu GEO VISION jest to, że może on działać bez zakłóceń podczas katastrofy", wyjaśnia Skinnemoen. " Platformy oparte na smartfonach nawiązują połączenie z bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) w celu wykonywania zdjęć i nagrywania filmów, oprócz otrzymywania alarmów i komunikatów geolokalizacyjnych. Aktywny portal systemu informacji geograficznej (GIS) odbiera szybkie aktualizacje mapowania z satelitów Copernicus. Kolejną imponującą zaletą rozwiązania GEO VISION jest to, że skupia się on na wysyłaniu obrazów o krytycznym znaczeniu. "Zazwyczaj konieczne jest kompresowanie zdjęć i filmów w celu przesłania ich za pośrednictwem sieci", mówi Skinnemoen. "Oznacza to, że zmniejszamy dokładność poprzez obniżenie jakości, a także tracimy czas. Nasze rozwiązanie rozpoznaje, że dane wizualne w sytuacjach kryzysowych nie są przeznaczone do celów rozrywkowych i nie muszą być piękne, ale muszą być precyzyjne i dokładne. Przepustowość sieci jest zatem poświęcona wymaganym treściom". W grudniu 2016 r. zespół projektu został zaproszony przez ONZ do udziału w Tygodniu na rzecz Globalnego Partnerstwa i Tworzenia Sieci, który zaplanowano na luty 2017 r., w celu dalszej integracji rozwiązania z działaniami ONZ. Zespół projektu został również zaproszony do współpracy ze stowarzyszeniem GSMA, które zrzesza większość operatorów telefonii komórkowej na świecie i jest właścicielem targów Mobile World Congress. Dotychczas system sprzedano w 11 krajach w Afryce, a Indonezja nabyła rozwiązanie na potrzeby przeprowadzania operacji poszukiwawczych i ratunkowych. Z systemu zaczęła również korzystać policja norweska, a inne kraje wyraziły nim duże zainteresowanie. "Sądzimy także, że rozwiązanie to będzie potencjalnie użyteczne w systemach do kontroli zdalnej przeprowadzanej w czasie rzeczywistym, w systemach do wysyłania dokumentów i wiadomości e-mail, a także w wielu innych zastosowaniach", mówi Skinnemoen. "Nigdy nie osiągnęlibyśmy naszego celu bez nieocenionego wsparcia GSA i innych ekspertów uczestniczących w projekcie".

Słowa kluczowe

GEO VISION, zarządzanie kryzysowe, oprogramowanie do stosowania w sytuacjach krytycznych, bezzałogowe statki powietrzne, GIS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania