Skip to main content

Worker-Centric Workplaces in Smart Factories

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne fabryki pomagają pracownikom w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów

Jak poprawić poziom produktywności pracowników hali produkcyjnej, to pytanie, które zadaje sobie wiele firm. Pewien unijny projekt przynosi jednoznaczną odpowiedź.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Przedstawiając projekt FACTS4WORKERS, jego koordynator Martin Wifling mówi: „Naszym celem było wsparcie prac prowadzonych w halach zakładów produkcyjnych poprzez zastosowanie najnowszych technologii, a ostatecznie stworzenie inteligentnego środowiska pracy”. Aby tego dokonać, uczestnicy projektu FACTS4WORKERS postawili sobie za cel stworzenie inteligentnych fabryk, które byłyby atrakcyjne dla pracowników. Odpowiedź „Można to osiągnąć poprzez świadczenie zindywidualizowanych usług, które zapewniają skuteczny transfer wiedzy i informacji, umożliwiając pracownikom wykonywanie coraz trudniejszych zadań”, wyjaśnia Wifling. Zindywidualizowane usługi pomogą zwiększyć umiejętności pracowników w zakresie rozwiązywania problemów i innowacji oraz poprawić satysfakcję z pracy. Końcowym efektem będzie wyższy poziom produktywności. Dodatkowo w ramach projektu opracowano osiem rozwiązań zorientowanych na pracowników, uwzględniających konteksty zastosowania, o poziomie gotowości technologicznej od piątego do siódmego. Z tych powodów uczestnicy projektu FACTS4WORKERS starali się umieścić już dostępne informatyczne technologie wspomagające w zintegrowanej i elastycznej inteligentnej infrastrukturze zakładu, która opiera się na technologicznych elementach budulcowych zorientowanych na pracowników i opartych na danych. „Kluczowymi aspektami projektu są też podejście zorientowane na człowieka, użyteczność, doświadczenie użytkowników i akceptacja technologii”, mówi Wifling. Rozwiązanie FACTS4WORKERS W ramach projektu proponuje się inteligentne, skoncentrowane na pracownikach rozwiązanie dla zakładów produkcyjnych, oparte o rozwój modułowej inteligentnej infrastruktury fabrycznej. „Inteligentne, skoncentrowane na pracownikach elementy budulcowe wspierające interakcję człowiek–komputer / człowiek–maszyna oferują pracownikom nowatorskie sposoby interakcji z informacjami i wiedzą w środowisku pracy przy użyciu najnowszych urządzeń”, wyjaśnia Wifling. Elementy budulcowe dostarczają treści dla wybranych interfejsów pracowników. Inteligentna infrastruktura zakładu – infrastruktura zaplecza – obejmuje najnowsze osiągnięcia w zakresie wzbogacania i agregacji danych, w tym semantykę i połączone dane, „datafikację” i analitykę oraz modele wizualizacji. „Dane inteligentnego zakładu to ukryty »skarb«, który może być odkrywany dzięki naszym technologiom i usługom, oparty na wielu źródłach i formatach danych”, dodaje Wifling. Najważniejsze osiągnięcia „W oparciu o podejście do projektowania zorientowane na człowieka, w ramach inicjatywy opracowano ustrukturyzowane procesy rozwoju, które uwzględniają główne aspekty dotyczące satysfakcji z pracy i umiejętności w zakresie innowacji”, tłumaczy Wifling. Ponadto, we współpracy z partnerami VIRTUAL VEHICLE i FACTS4WORKERS opracowano podstawowy zestaw narzędzi dla pracowników fizycznych. Opiera się on na istniejących najnowocześniejszych technologiach i jest teraz dostępny jako gotowy do wdrożenia prototyp, który pozwala na tworzenie zastosowań ICT specjalnie dostosowanych do potrzeb pracowników. W projekcie FACTS4WORKERS opracowano również architekturę, dzięki której można łatwo wymieniać, dostosowywać, stosować, wdrażać i utrzymywać usługi w fabrycznej infrastrukturze informatycznej. „Dzięki wykorzystaniu modeli najnowocześniejszych technologii, takich jak Docker i Angular, architektura umożliwia integrację określonych usług z najlepszymi metodami skutecznego wykonania konkretnego zadania”, mówi Wifling. Obiecująca przyszłość Wiedza zdobyta podczas realizacji inicjatywy FACTS4WORKERS będzie w przyszłości wykorzystywana przez partnerów naukowych w kolejnych projektach. Partnerzy przemysłowi są zainteresowani dalszym rozwijaniem prototypów. Ponadto wyniki projektu zostaną wykorzystane w innych działaniach mających na celu poprawę zadowolenia z pracy i umiejętności rozwiązywania problemów, a tym samym zwiększenie wydajności pracowników. Na koniec Wifling dodaje: „Konieczne jest zadbanie, by zindywidualizowane usługi zostały zaakceptowane przez potencjalnych użytkowników. Mają one znaczny potencjał w zakresie redukcji kosztów”.

Słowa kluczowe

FACTS4WORKERS, zorientowane na pracownika, zakład produkcyjny, zindywidualizowane usługi, inteligentna infrastruktura fabryki, inteligentne fabryki, poziomy produktywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania