Skip to main content

Re-deployable solar boilers based on concentrating solar collecotors for ESCO type sale of thermal energy to industrial processes.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Solarne systemy ciepła technologicznego wielokrotnego użytku zaspokoją zróżnicowane potrzeby przemysłu

Firma Soltigua opracowała nową generację solarnych systemów ciepła technologicznego wielokrotnego użytku i systemów fotowoltaicznych śledzących Słońce. Nowe systemy sprawią, że wykorzystanie energii słonecznej stanie się znacznie bardziej atrakcyjną alternatywą w przypadku przemysłowych procesów termicznych realizowanych w temperaturach wynoszących do 250 °C.

Energia

Jak przekonać przemysł do inwestowania w ciepło technologiczne ze źródeł solarnych? Mimo argumentów w postaci przyspieszających zmian klimatycznych, odejście od ciepła wytwarzanego w wyniku spalania paliw kopalnych jest w praktyce trudniejsze niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Dotychczasowe ograniczenia techniczne i finansowe utrudniały wprowadzenie na rynek najnowocześniejszych systemów grzewczych wykorzystujących energię słoneczną. Szacuje się, że obecny wskaźnik penetracji rynku przez te technologie wynosi mniej niż 0,02 %. Model biznesowy opracowany przez firmę Soltigua, która otrzymała również unijne wsparcie finansowe w ramach projektu Re-Deploy, ma na celu przezwyciężenie tych ograniczeń dzięki systemom grzewczym wielokrotnego użytku. Zamiast inwestować w kosztowne instalacje, które mogą stać się bezużyteczne z chwilą podjęcia decyzji o zamknięciu działalności lub zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, przemysł może wykorzystać dokładnie to, czego potrzebuje i dokładnie tak długo, jak tego potrzebuje. „W przeciwieństwie do systemów wytwarzania energii elektrycznej, słoneczne systemy grzewcze muszą znajdować się w niewielkiej odległości od odbiorcy ciepła”, wyjaśnia Francesco Orioli, dyrektor ds. sprzedaży i administracji w firmie Soltigua. „W związku z tym tworzenie wartości zależy w dużym stopniu od ciągłości lokalnego popytu. Bez takiej ciągłości, system solarnego ciepła technologicznego może stać się bezużyteczny, nie dlatego, że staje się przestarzały technicznie, ale po prostu dlatego, że nie ma komu go użytkować”. Firma Soltigua koncentruje się na stworzeniu solarnych systemów ciepła technologicznego, które można przenieść i ponownie zainstalować przy zapewnieniu niewielkich kosztów tego procesu i bez pogorszenia wydajności. Firma zidentyfikowała najpierw siedem czynników umożliwiających ponowne wykorzystanie takich systemów i włączyła je do swojego modelu biznesowego. Opracowany przez firmę system wielokrotnego użytku, który może opierać się na rynnach parabolicznych lub kolektorach liniowych opartych na soczewkach Fresnela, może być używany przy niewielkim zaangażowaniu czasowym ze strony użytkownika. „Przedsiębiorstwa oferujące ciepło generowane dzięki energii słonecznej wymagają zazwyczaj długoterminowych zobowiązań ze strony odbiorców ciepła. O ile takie zobowiązania mogą być podejmowane przez operatorów sieci ciepłowniczych opartych na energii słonecznej oraz podmioty publiczne, takie jak na przykład szpitale, szkoły itp., jest to o wiele trudniejsze w przypadku prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych i indywidualnych zakładów produkcyjnych Możliwość oferowania umów krótkoterminowych, która jest możliwa dzięki technicznym osiągnięciom projektu, jest źródłem rewolucyjnej zmiany na rynku”, wyjaśnia Orioli. Nowe systemy fotowoltaiczne śledzące Słońce Solarne systemy ciepła technologicznego nie są jedynym przełomowym rozwiązaniem opracowanym w ramach projektu Re-Deploy. Ze względu na bardzo niskie ceny ropy naftowej zespół napotkał nieoczekiwane trudności w znalezieniu odpowiednich zakładów pilotażowych. Zmusiło to badaczy do udoskonalenia zastosowanego modelu biznesowego, aby zwiększyć jego odporność na takie sytuacje. „Uznaliśmy, że rozwiązania techniczne opracowane w ramach projektu Re-Deploy mogą zostać wdrożone na pokrewnym rynku systemów śledzących Słońce. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu dwóch badań pilotażowych, w ramach których przetestowaliśmy urządzenia śledzące Słońce oraz systemy solarnego ciepła technologicznego, dzięki czemu nasza firma może teraz oferować oba rozwiązania”, mówi Orioli. „Co więcej, wnioski płynące z pilotażowego testu systemu śledzenia Słońca, dotyczące na przykład materiałów i systemów sterowania, zostały wykorzystane przy rozwoju systemów ciepła technologicznego. Oba systemy odnoszą również korzyści wynikające z efektu synergii rynkowej”. Choć opracowanie systemów śledzących Słońce nie było jednym z pierwotnych celów projektu, daje firmie Soltigua jeszcze większy potencjał wzrostu. Orioli spodziewa się, że w latach 2017–2020 obroty firmy wzrosną dziesięciokrotnie, głównie dzięki nowej linii systemów śledzących Słońce. Rynek solarnego ciepła technologicznego, które stanowi alternatywę dla ciepła wytwarzanego z paliw kopalnych w procesach przemysłowych, jest wciąż w powijakach, jednak jego potencjał jest ogromny – dzięki tej technologii firma Soltigua pomoże stworzyć rynek o wartości ponad 26 miliardów euro rocznie.

Słowa kluczowe

Re-Deploy, Soltigua, solarne ciepło technologiczne, systemy śledzące Słońce, wtórnego użytku

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania