Skip to main content

A Collective Awareness Platform for Promoting Dark Skies in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapotrzebowanie na ciemne niebo w nowym świetle

Miliony migoczących świateł każdego wieczoru tworzą magiczny baldachim nad naszymi głowami, ale zanieczyszczenie światłem utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, większości z nas oglądanie nieba. Naukowcy dofinansowani przez UE wspierają oddolne projekty na całym świecie, które podnoszą świadomość społeczną i przyczyniają się do zmian w polityce.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Ponad 80 % ludności świata żyje pod niebem zanieczyszczonym światłem. Droga mleczna jest ukryta przed ponad jedną trzecią ludzkości. Finansowany przez UE projekt STARS4ALL ma na celu zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie światłem, zwiększenie świadomości społecznej i udziału społeczeństwa, a jego celem końcowym jest kształtowanie nowej polityki. Oddolne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu światłem (LPI) Tematyka zanieczyszczenia światłem rzadko kiedy jest przedmiotem dialogu publicznego, nie licząc popularyzacji idei wyłączania światła, gdy nie jest ono potrzebne, by oszczędzać energię. W rezultacie wiele polityk, szczególnie w odniesieniu do oświetlenia publicznego, prowadzi nas w złym kierunku. Wpływ zanieczyszczenia światłem na różnorodność biologiczną, zdrowie ludzkie, astronomię i inne czynniki wzrośnie, jeśli nie powstaną specjalne kampanie podnoszące świadomość i wzmacniające poczucie odpowiedzialności. Jak wyjaśnia koordynator projektu prof. Oscar Corcho, w odpowiedzi na tę pilną potrzebę „STARS4ALL pracował nad dostarczeniem technologii i fachowej wiedzy niezbędnej do wprowadzenia lokalnych i globalnych wskaźników efektywności energetycznej na całym świecie”. Oprócz technologii, STARS4ALL zapewnił pomoc w finansowaniu społecznościowym i zapewnia widoczność małym inicjatywom. Projekt rozrósł się z początkowych 10 LPI do ponad 30 aktywnych inicjatyw i znacznie przekroczył oczekiwania badaczy. STARS4ALL wspiera LPI w Afryce, Australii, Europie, Ameryce Łacińskiej, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Niektóre inicjatywy już funkcjonowały. Na przykład projekt CitiesAtNight monitoruje globalne zanieczyszczenie światłem za pomocą zdjęć zrobionych przez astronautów na pokładzie międzynarodowej stacji kosmicznej. Analiza obrazów przez naukowców-obywateli dostarcza informacji wykraczających poza te dostarczane przez instrumenty satelitarne, szczególnie w odniesieniu do zmian długości fal lub koloru światła w naszych miastach. Nowo utworzona sieć fotometrów LPI jest niesamowitym sukcesem. Zespól zaczynał od około 100 fotometrów rozmieszczonych na całym świecie, a obecnie sprzedaje opracowane w ramach projektu fotometry zainteresowanym obywatelom, przedsiębiorstwom i innym organizacjom mierzącym jakość ciemnych nocy i udostępniającym dane za pośrednictwem portalu fotometrów STARS4ALL. Ilość zamówień przekroczyła oczekiwania, a przychody podtrzymują działania konsorcjum na rzecz dodatkowych badań i inicjatyw w zakresie zanieczyszczenia światłem. Oprócz inkubacji wskaźników efektywności energetycznej, STARS4ALL wspiera zmianę polityki. Naukowcy złożyli petycję do Parlamentu Europejskiego popierającą potrzebę stworzenia europejskiej polityki dotyczącej zanieczyszczenia światłem. Jeżeli chodzi o mniejszą skalę, jedna z inicjatyw zdołała włączyć ten temat do dyskusji podczas ostatnich wyborów regionalnych w Madrycie. Światło na nowej drodze Uczestnicy projektu STARS4ALL założyli fundację STARS4ALL, obecnie uznawaną na całym świecie przez naukowców zajmujących się badaniami nad zanieczyszczeniem światłem. Według Corcho, organizacja non-profit koncentruje się na „zadbaniu o to, by niektóre z najistotniejszych wyników uzyskanych w projekcie STARS4ALL (rozwój sprzętu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również produkcja i pozyskiwanie dostępnych danych) moły zostać objęte jasnym planem zrównoważonego rozwoju na przyszłość”. Fundacja STARS4ALL podpisała umowę o współpracy z fundacją STARLIGHT, której działalność koncentruje się na astronomii i certyfikacji parków ciemnego nieba, dzięki czemu badacze zanieczyszczenia światłem zyskują głos w dialogu z władzami publicznymi. Dzięki tym pracom do opinii publicznej będzie można dotrzeć z jasnym przekazem dotyczącym zanieczyszczenia światłem oraz chemicznego i fizyczego skażenia ziemi, mórz i atmosfery.

Słowa kluczowe

STARS4ALL, światło, zanieczyszczenie, zanieczyszczenie światłem, fotometr, inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu światłem (LPI), polityka, prawo, astronomia, oświetlenie, dane, działania oddolne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania