Skip to main content

Audio Commons: An Ecosystem for Creative Reuse of Audio Content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia, dzięki którym swobodnie rozpowszechniane treści audio mogą być ponownie wykorzystane przez branże kreatywne

Sposób, w jaki treści multimedialne są tworzone, udostępniane, stosowane i ponownie wykorzystywane bardzo się zmienił, tworząc ogromne ilości generowanych przez użytkowników zasobów multimedialnych, najczęściej udostępnianych w ramach otwartych licencji. W związku z potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji, co zagwarantowałoby utrzymanie konkurencyjności, branże kreatywne mają możliwość włączania takich treści do swoich produkcji, ale brakuje im do tego odpowiednich technologii.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Ogromna ilość materiałów audio, takich jak efekty dźwiękowe, nagrania terenowe, fragmenty utworów muzycznych i całe utwory, dodawana jest do repozytoriów internetowych zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów, a także udostępniana w ramach licencji Creative Commons (CC). „Traktujemy takie treści jako wspólne zasoby audio”, mówi dr Frederic Font, koordynator współfinansowanego ze środków UE projektu AudioCommons. „Nie ma jednak praktycznych sposobów, aby wspólne zasoby audio mogły być wykorzystywane w procesach produkcyjnych użytkowników treści w branżach kreatywnych. Dodatkowo, kwestie licencji nie są łatwe do rozwiązania w całym łańcuchu produkcyjnym”. W rezultacie większość tych treści pozostaje niewykorzystana przez takie branże jak gry wideo, film czy muzyka. Technologia wspierająca zrównoważony i rozwijający się ekosystem Projekt AudioCommons został stworzony, aby wprowadzić treści audio na licencji CC do branż kreatywnych, umożliwiając ich innowacyjne tworzenie, udostępnianie, odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie. Promował on także wykorzystanie otwartych treści audio i wypracował technologie do obsługi tak zwanego ekosystemu AudioCommons (ACE), składającego się z repozytoriów treści, narzędzi produkcyjnych i użytkowników. Technologie te umożliwiają ponowne wykorzystanie takiego materiału dźwiękowego. Zespół projektowy opracował około 20 narzędzi, usług i prototypów dla twórców, deweloperów i badaczy. Najważniejsze z nich to AudioTexture Free oraz MuSST: music and sound search tool. AudioTexture Free to bezpłatna wersja AudioTexture, wtyczki audio, która pobiera treści z internetowego repozytorium Freesound, a następnie generuje nieskończone wersje dźwięków i pętli. Wkrótce dostępny będzie także kolejny produkt, który również zawiera wspólne zasoby audio. Nazywa się on SampleSurfer i został opracowany przez partnera branżowego Waves Audio Ltd., izraelską firmę dostarczającą oprogramowanie oraz profesjonalne technologie przetwarzania cyfrowych sygnałów i efektów dźwiękowych. MuSST to internetowa wyszukiwarka ułatwiająca wyszukiwanie i filtrowanie treści kilkunastu dostawców AudioCommons. Zapewnia ona również linki do pobierania i licencjonowania treści, jeśli są dostępne. Partnerzy projektu opracowali narzędzia do automatycznej analizy treści audio. Co najważniejsze, modele dźwiękowe są w stanie scharakteryzować percepcyjne właściwości dźwięku, których nigdy wcześniej nie opracowano. Stworzono ponadto narzędzie o nazwie mediator AudioCommons, które integruje niektóre istniejące repozytoria treści ze wspólnym modelem danych dla treści dźwiękowych o nazwie ontologia AudioCommons. Oba narzędzia ułatwiają wzajemne połączenia interesariuszy w ramach ACE. Płynne włączanie treści dźwiękowych na licencji CC do procesów produkcyjnych AudioCommons promuje model tworzenia treści oparty na ponownym wykorzystaniu treści na licencji CC. „Licencje CC wspierają ideę otwartej wspólnej kultury i kultury odczytu/zapisu”, wyjaśnia dr Font. „Stanowi to alternatywę dla pracy z treściami ograniczonymi prawami autorskimi; alternatywę, która naszym zdaniem jest lepiej dostosowana do warunków dzisiejszej gospodarki cyfrowej”. Opracowane narzędzia „zwiększają wartość treści audio na licencji CC, zapewniając im większą widoczność, czyniąc je bardziej dostępnymi i ułatwiając ich integrację z procesami produkcji multimedialnej”. „Projekt AudioCommons podniósł świadomość licencji CC w dziedzinie audio i przybliżył treści audio na licencji CC branżom kreatywnym, praktykom i ogółowi społeczeństwa”, podsumowuje dr Font. Producenci dźwięku, muzycy i twórcy treści mogą korzystać z narzędzi i prototypów, aby integrować treści na licencji CC ze swoimi dziełami. Dodatkowo, twórcy narzędzi mogą wymyślać nowe produkty i opracowywać pomysły wynikające z włączania treści na licencji CC.

Słowa kluczowe

AudioCommons, audio, CC, treści audio, kreatywne branże, muzyka, przepływy produkcji, wspólne zasoby audio, Creative Commons

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania