Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wyróżnia naukowców za doskonałość w zakresie zaangażowania społecznego i działań popularyzatorskich

Przyznając nagrodę Public Engagement with Research Award w 2022 roku, Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) wyróżnia beneficjentów grantów za skuteczne angażowanie odbiorców spoza ich dziedzin w realizację badań naukowych.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Zwiększanie świadomości i edukowanie społeczeństwa, a także informowanie opinii publicznej o zagadnieniach związanych z nauką należą do kwestii, które coraz bardziej zyskują na znaczeniu w świecie nauki. To właśnie ta kompetencja – zaangażowanie społeczeństwa – stanowi podstawę wyróżnienia Public Engagement with Research Award przyznawanej przez ERBN. Na specjalnej stronie internetowej czytamy, że zaangażowanie społeczne to „proces angażowania społeczeństwa w projektowanie, przeprowadzanie lub popularyzowanie działań finansowanych przez ERBN. Zaangażowanie stanowi w tym wypadku dwukierunkowy proces obejmujący interakcje oraz wzajemne zrozumienie prowadzące do obopólnych korzyści”. W ramach podpisywanych umów odbiorcy grantów przyznawanych przez ERBN są odpowiedzialni za publikację informacji na temat swoich projektów. Mariska Kret, Jonathan Tennyson i Alpa Shah zostali wyróżnieni za skuteczne informowanie społeczeństwa na temat swoich badań finansowanych przez ERBN. Laureaci nagrody zostali wybrani przez niezależne jury, a także przez ludzi, którzy mogli głosować na swoje ulubione projekty. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę o wartości 10 000 euro. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w trybie hybrydowym 14 lipca jako jedno z wydarzeń Otwartego Forum EuroScience.

Inspirująca nauka obywatelska oraz kariera naukowa

Dzięki projektowi CoPAN prof. Kret z Uniwersytetu w Lejdzie (Niderlandy) zdobyła nagrodę w kategorii „Zaangażowanie (nauka obywatelska)” za działanie RecognizeYourself. W ramach badania wspólnie z zespołem badaczka zwiększała świadomość osób odwiedzających ogrody zoologiczne na temat zdolności emocjonalnych małp człekokształtnych. W tym celu badacze zbudowali pierwszą instalację do badania małp w niderlandzkim zoo, dzięki której zgromadzeni widzowie mogli obserwować małpy wykonujące te same zadania komputerowe, które sami wykonali chwilę wcześniej. Prof. Kret zaprojektowała również Mobilne Laboratorium Psychologiczne z pomocą lokalnych szkół średnich. Dzięki przeprowadzonym przez zespół działaniom popularyzatorskim udało się zwiększyć wiedzę na temat znaczenia emocji u ludzi i małp człekokształtnych. Prof. Tennyson z University College London zdobył nagrodę w kategorii „Inspiracje (działalność popularyzatorska)” za innowacyjny program Orbyts, realizowany w ramach projektów ExoMolHD, ExoMol i ExoData, którego celem było promowanie karier zawodowych w sektorach nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii oraz matematyki (STEM). Wzięło w nim udział przeszło 1 000 uczniów z całego Zjednoczonego Królestwa. Doktoranci, pełniąc rolę mentorów, pracowali z uczniami w szkołach charakteryzujących się niską popularnością przedmiotów ścisłych, skupiając się przede wszystkim na grupach niedostatecznie reprezentowanych w tych sektorach oraz na kobietach. Dzięki programowi Orbyts więcej dziewcząt postanowiło kontynuować naukę fizyki na poziomie zaawansowanym. Inicjatywa ta stała się inspiracją dla podobnych projektów w innych krajach, między innymi w Australii oraz na Węgrzech. W 2021 roku program Orbyts zdobył nagrodę w kategorii „Widening Access Initiative (Outreach)” (Inicjatywa poszerzająca dostęp do nauki – popularyzacja) w ósmej edycji krajowego konkursu National Education Opportunities Network Awards.

Zwalczanie nierówności, przeciwdziałanie opresji

Inicjatywa CounterOppression opracowana przez prof. Shah z London School of Economics and Political Science w ramach projektu UNDERINDIA zwyciężyła w kategorii „Wpływ (media i polityka)”. Badaczka pokierowała zespołem antropologów społecznych w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat systemu kastowego i wynikającego z niego ucisku w Indiach, a także ścisłego związku między wzrostem gospodarczym, relacjami między klasami oraz uciskiem i wykluczeniem na podstawie tożsamości. W celu usprawnienia działań ukierunkowanych na zwalczanie tych problemów badaczka skontaktowała się z wieloma podmiotami zajmującymi się kształtowaniem polityki, w tym z organizacjami pozarządowymi, Międzynarodową Organizacją Pracy i posłami brytyjskiego parlamentu. Wystawa prezentowana w ramach projektu we Włoszech oraz w Zjednoczonym Królestwie dotarła do ponad 50 000 osób, pomagając im zrozumieć nieprzyjemne i szkodliwe aspekty wzrostu gospodarczego oraz jego ścisły związek z opresją w społeczeństwie. Stowarzyszenie Association for Political and Legal Anthropology przyznało w 2020 roku nagrodę APLA Book Prize in Critical Anthropology książce „Nightmarch: Among India’s Revolutionary Guerrillas” autorstwa prof. Shah. W swojej książce badaczka przygląda się bliżej powodom, dla których biedni rdzenni mieszkańcy Indii wzięli udział w zbrojnym lewicowym powstaniu, i pokazuje, dlaczego byli niesłusznie uznawani za terrorystów, więzieni i zabijani. Praca ta zdołała również przyciągnąć uwagę mediów głównego nurtu, dzięki czemu zbliżyła do siebie środowiska akademickie i opinię publiczną. Więcej informacji: projekt CoPAN projekt ExoMolHD strona projektu ExoMol projekt ExoData projekt UNDERINDIA

Słowa kluczowe

CoPAN, ExoMolHD, ExoMol, ExoData, UNDERINDIA, zaangażowanie społeczne, działania popularyzatorskie, nagroda naukowa, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Powiązane artykuły