Skip to main content

ENHANCED ON-STREET PARKING MANAGEMENT SYSTEM

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna aplikacja umożliwia zarządzanie parkingami na miarę XXI wieku

Finansowany przez Unię Europejską projekt FastPrk-2 stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające miastom na lepsze zarządzanie ruchem drogowym, wspomagające kierowców w szybszym i skuteczniejszym znajdowaniu wolnych miejsc parkingowych.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko

Każdego dnia nasze drogi są wypełnione pojazdami wykorzystywanymi przez miliony ludzi dojeżdżających do miast i wracających do swoich domów, a także próbujących dotrzeć do swoich celów. Według szacunkowych danych, do 2050 roku 70 % ludności świata będzie zamieszkiwało obszary miejskie, co oznacza dalszy wzrost zatłoczenia, a także nowe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem. Kluczem do zarządzania megamiastami przyszłości jest inteligentna technologia, której przykładem jest system zarządzania parkingami nowej generacji, opracowany w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu FastPrk-2. „FastPrk-2 to inteligentne rozwiązanie w zakresie mobilności, które pozwala miastom i operatorom parkingów na zarządzanie miejscami parkingowymi w czasie rzeczywistym, a zarazem poprawia jakość życia mieszkańców, umożliwiając kierowcom szybkie lokalizowanie wolnych miejsc parkingowych”, stwierdził Francisco Hernandez, koordynator projektu. Z korzyścią dla miast i mieszkańców System FastPrk-2 wykorzystuje niewielkie czujniki parkowania zainstalowane na każdym miejscu parkingowym, które pozwalają na wskazywanie drogi kierowcom przy pomocy paneli elektrycznych. Po zaparkowaniu pojazdu czujnik bezprzewodowo przekazuje informację na ten temat do bramy. Dzięki platformie programowej systemu, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem w miastach mają na bieżąco dostęp do analiz zajętości miejsc parkingowych w poszczególnych obszarach o określonej porze dnia. Informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu przewidywania dostępności i zajętości miejsc parkingowych, a także usprawniania planowania. System integruje również szereg innowacyjnych usług transportowych w celu usprawnienia działania rozwiązania. Na przykład dzięki opcjom przewidywania ruchu, rozwiązanie FastPrk-2 może polecać kierowcom alternatywne trasy, które uwzględniają ruch i dostępne opcje transportu publicznego. Dzięki automatyzacji funkcji takich jak rezerwacja miejsc parkingowych i płatności przez Internet przy pomocy inteligentnej aplikacji parkingowej, rozwiązanie FastPrk-2 przynosi również korzyści mieszkańcom miast. „Na podstawie rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat ruchu oraz parkingów, darmowa aplikacja FastPrk informuje kierowców w czasie rzeczywistym o wolnych miejscach. Potrafi nawet przypomnieć, gdzie kierowca zaparkował samochód!”, dodał Hernandez. Jak twierdzi koordynator projektu, aplikacja pozwala na skrócenie czasu poszukiwania wolnego miejsca parkingowego o około 35-60 %, czyli z 15 minut do około 5-7 minut. „Nie muszę chyba dodawać, że znacząco zmniejsza to frustrację kierowców, którzy próbują znaleźć wolne miejsce do zaparkowania, nie mówiąc już nawet o oszczędności czasu i paliwa”, dodał. Testy w warunkach rzeczywistych we współpracy z partnerami z całego świata Technologia rozwiązania FastPrk-2 została sprawdzona w ramach ambitnego wdrożenia pilotażowego w Hiszpanii, Francji, Belgii, Polsce oraz Austrii, w którym wzięli udział interesariusze oraz kluczowi przedstawiciele sektora inteligentnych parkingów. Rozwiązanie FastPrk-2 jest również częścią największego na świecie projektu parkingowego, który jest obecnie realizowany w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. We współpracy z firmą Parking Sense, globalnym liderem w zarządzaniu parkingami, partner projektu FastPrk-2 – firma Worldsensing – prowadzi obecnie wdrożenie 20 000 zewnętrznych czujników parkingowych w pobliżu stacji metra w Los Angeles. Połączone rozwiązanie umożliwia kierowcom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących miejsc parkingowych dla pojazdów elektrycznych oraz samochodów wykorzystywanych do car-sharingu, a także miejsc wymagających specjalnych zezwoleń, takich jak miejsca dla kierowców z niepełnosprawnościami. „Gdybym nie zobaczył tego na własne oczy w Los Angeles, w życiu nie uwierzyłbym, jak dobrze działa rozwiązanie FastPrk-2”, stwierdził Larry Eade, wicedyrektor ds. operacyjnych firmy Parking Sense. „Dokładność rozwiązania na poziomie 97-98 % oraz skuteczna komunikacja czujników z bramą oddaloną o ponad 300 metrów – rozwiązanie FastPrk-2 zdecydowanie zrobiło na nas wrażenie”.

Słowa kluczowe

FastPrk-2, inteligentna mobilność, systemy zarządzania parkingami, inteligentna technologia, miejsca parkingowe, Worldsensing, Parking Sense

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania