Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Magazyn Research*eu

Article available in the following languages:

Coraz inteligentniejsze, coraz bardziej zrównoważone: zwiększanie możliwości europejskich miast

Szacuje się, że w 2050 roku 70 % populacji całego świata będzie zamieszkiwało obszary zurbanizowane, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 55 % odnotowanych w 2018 roku. Powodem tego prognozowanego wzrostu są przemiany społeczne zachodzące przede wszystkim w Azji i Afryce. W Europie połowa Europejczyków zamieszkiwała miasta już w 1950 roku. Według danych Eurostatu, w 2018 roku odsetek osób zamieszkujących miasta wzrósł do ponad 75 %.

Poznaj inteligentne miasta, prędzej czy później zamieszkasz w jednym z nich

Od zarania dziejów miasta stanowiły siłę napędową rozwoju społeczeństw. Ośrodki miejskie stanowiły jeden z najważniejszych elementów historii ludzkości, począwszy od czasów pierwszych z nich, powstających w Sumerze i dolinie Indusu, poprzez Rzym, Konstantynopol i Tenochtitlán, aż po współczesne potężne megamiasta, takie jak Tokio (38 milionów mieszkańców) czy Dżakarta (30 milionów mieszkańców). Są one inkubatorami innowacji technologicznych, platformami umożliwiającymi rozwój idei społecznych i gospodarczych, a jednocześnie powstawanie nowych, czasem radykalnych form ekspresji kulturowej. Nawet jeśli udział Europy w ogólnej liczbie ludności świata maleje, to urbanizacja jako ogólny trend nadal postępuje i ma się dobrze. Stale rosnąca liczba ludzi mieszkających i pracujących obok siebie oraz spędzających czas w tych samych przestrzeniach miejskich bez wątpienia doprowadzi do powstania pewnych problemów i wyzwań. Zanieczyszczenia, śmieci, zatłoczone drogi, niewydolny transport publiczny, złe rozwiązania urbanistyczne oraz niedostatki administracji to tylko niektóre z najważniejszych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy miast na całym świecie. Co ważniejsze, problemami tymi należy zająć się również w kontekście narastających obaw związanych ze zmianami klimatycznymi. Rozwiązania technologiczne – w szczególności postępy w dziedzinach takich jak big data, chmury obliczeniowe oraz Internet rzeczy – mogą pozwolić nam na sprostanie wielu spośród tych kluczowych wyzwań. Coraz wyraźniej widać, że miasta muszą stać się nie tylko zrównoważone, ale również „inteligentne”. Co ważne, te dwie ambicje mogą się wzajemnie uzupełniać i wzmacniać, zapewniając lepszą jakość życia i umożliwiając mieszkańcom miast odgrywanie aktywnej roli w procesie podejmowania decyzji, które mają realny wpływ na ich życie. Z tego powodu temat specjalny najnowszego wydania magazynu Research*eu został poświęcony siedmiu finansowanym przez Unię Europejską projektom, które poczyniły ważne kroki w celu realizacji koncepcji cyfrowego miasta poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających usprawnienie wielu aspektów życia w ośrodkach miejskich, takich jak gospodarowanie odpadami czy zaangażowanie mieszkańców, a także pozwoliły na poprawę jakości powietrza oraz wprowadzenie inteligentniejszej i bardziej efektywnej mobilności. Jednym z kluczowych trendów widocznych w tych projektach jest sama liczba europejskich miast, w których ich pomysły i rozwiązania zostały przetestowane, wdrożone, a w niektórych przypadkach przyjęte przez władze miejskie, na których wywarły pozytywne wrażenie. W projektach tych uczestniczyło co najmniej 15 miast z całego kontynentu, a nawet niektóre miasta z krajów pozaeuropejskich, takich jak Japonia. To pokazuje, że Europa odgrywa kluczową rolę w projektowaniu, wdrażaniu i kierowaniu rozwojem miast przyszłości. Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze

Category: Dalsze losy... Dalsze losy...