Skip to main content

Digital acne assessment tool enabling acne diagnosis in cost and time efficient way

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze leczenie trądziku dzięki nowemu, cyfrowemu narzędziu diagnostycznemu

Jeśli europejski system opieki zdrowotnej ma być bardziej wydajny, pacjenci muszą mieć większe możliwości w odniesieniu do pielęgnacji i leczenia niektórych schorzeń we własnym zakresie, a kluczem do tego mogą być rozwiązania cyfrowe. W ramach projektu ScanZ stworzono narzędzie, które podnosi jakość życia osób z trądzikiem oraz jakość leczenia w profesjonalnych gabinetach lekarskich.

Zdrowie

Choć trądzik jest ósmą najczęściej diagnozowaną przypadłością na świecie, skala jego oceny oparta jest na subiektywnych określeniach, takich jak „trochę” lub „wiele”, służących do wskazania liczby zmian trądzikowych. A ponieważ istnieje ponad 25 różnych skal, takie określenia są nieprecyzyjne. Ponadto nie jest brany pod uwagę szerszy kontekst stanu zdrowia pacjenta (wiek, płeć, choroby towarzyszące, takie jak zaburzenia endokrynologiczne, odżywianie, czynniki genetyczne i czynniki psychospołeczne). Lekarze muszą kierować się swoim najlepszym osądem opartym na ich własnych doświadczeniach i wcześniej leczonych przypadkach, przez co konsekwentne monitorowanie planów leczenia w czasie i w różnych punktach opieki zdrowotnej jest bardzo trudne. Przy wsparciu UE i we współpracy ze szpitalami partnerskimi projekt ScanZ był w stanie ulepszyć istniejące już, tanie i skutecznie narzędzie. Umożliwia ono standaryzowaną ocenę trądziku oraz usprawnia proces śledzenia postępów leczenia na każdym etapie. Dzięki temu pacjenci otrzymują odpowiednie leczenie w odpowiednim czasie i miejscu oraz stają się aktywnymi uczestnikami w procesie leczenia swojej choroby. Produkt i platforma Rozwiązanie ScanZ składa się z aplikacji na tablet i ręcznego skanera, który do badania stanu skóry wykorzystuje specjalistyczną technikę świetlną zwaną obrazowaniem multispektralnym. Poza tym, że urządzenie zlicza zmiany trądzikowe, jego algorytmy kwantyfikują ich dotkliwość w oparciu o takie cechy, jak aktywność gruczołów, poziom natłuszczenia i pigmentacja, dzięki czemu dostarczają obiektywnej oceny stanu skóry. Połączone informacje są następnie przekazywane lekarzowi. System opracowano z myślą o optymalnym wsparciu w całym toku leczenia pacjenta. Np. może być wykorzystywany przez farmaceutów w celu wybrania najbardziej odpowiedniego leku bez recepty, a także przez inny personel opieki zdrowotnej do zapisywania historii choroby i jej postępu przy pomocy standaryzowanej oceny. W praktyce oznacza to, że wizyty kontrolne będą mogły być przeprowadzane także przez personel pielęgniarski, a nie tylko przez dermatologów. Póki co działanie systemu zademonstrowano w Harrogate and District NHS (National Health Service) Foundation Trust w Zjednoczonym Królestwie. Protokół badania został zatwierdzony przez komisję bioetyczną NHS, a w ramach przygotowania do badań klinicznych przeprowadzono wstępne szkolenia dla personelu. „ScanZ to ważny wkład w poprawę jakości leczenia trądziku. Narzędzie to zostało docenione w raporcie NHS jako rozwiązanie dla pewnych wyzwań związanych z leczeniem, w tym dla nadużywania antybiotyków i problemu rosnącej lekooporności drobnoustrojów”, mówi koordynator projektu, p. Sava Marinkovic. Leczenie we własnym zakresie Narzędzie ScanZ zapewnia pacjentom uzyskanie właściwego leczenia trądziku w najkrótszym możliwym czasie, co pozwala uniknąć pewnych długoterminowych skutków negatywnych, takich jak dyskomfort psychiczny lub powstawanie blizn. Monitorowanie stanu skóry dzięki aplikacji rozszerzającej funkcjonalność podstawowej platformy umożliwia pacjentom opiekę zdrowotną we własnym zakresie, co jest jednym z celów unijnej strategii w zakresie opieki zdrowotnej. Spójny z tym jest wkład projektu w realizację unijnego celu zintegrowanej opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie tej technologii w wielu różnych punktach opieki, od aptek, poprzez jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, aż po przychodnie i szpitale. Ogranicza to liczbę wizyt związanych z leczeniem i pozwala uniknąć powielania stosowania nieskutecznych terapii. Pierwszy produkt ScanZ, dedykowane na tablety narzędzie analityczne, przechodzi obecnie ostatni etap przygotowań przed zgłoszeniem jako wyrób medyczny klasy IIa. Dodatkowe algorytmy obrazowania i skaner będą dostępne po 2020 r., gdy zakończą się badania kliniczne. Jak mówi p. Marinkovic: „Naszym podstawowym celem jest zapewnienie, że produkt wpisuje się w potrzeby pacjentów. Następnie dodamy więcej elementów związanych z przetwarzaniem danych i algorytmami oraz osprzęt. Trądzik to tak naprawdę ogólne określenie klasy chorób o podłożu zapalnym, dlatego w dalszej perspektywie zamierzamy skoncentrować się na innych, podobnych chorobach, takich jak trądzik różowaty, łuszczyca i egzema”.

Słowa kluczowe

ScanZ, trądzik, choroba o podłożu zapalnym, choroba skóry, algorytmy, skaner, monitoring, opieka zdrowotna we własnym zakresie, diagnoza, schemat opieki zdrowotnej, leczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania