Skip to main content

Advanced Digital Stuttering Therapy Tools

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentny system internetowy uwalnia od problemów z jąkaniem

Inteligentny system opracowany dzięki dofinansowaniu UE ocenia stopień zaawansowania zaburzeń mowy i funkcji językowych oraz zapewnia pomoc i skuteczną internetową terapię logopedyczną.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Około 12 % populacji dotknięte jest zaburzeniami mowy i funkcji językowych, a około 1 % ludzi jąka się. „Badania naukowe wykazały, że na wiele sposobów wpływa to na różne aspekty życia: osobisty, społeczny, związany z zatrudnieniem czy pracą naukową”, mówi dr Yair Shapira, założyciel i prezes mieszczącej się w Izraelu firmy AmplioSpeech, pod kierunkiem której realizowany jest projekt ADST. „Logopedzi świetnie sobie radzą, lecz niestety, w przypadku jąkania na każde sześcioro dzieci, które dzięki terapii przestaną się jąkać, kolejne pięcioro wraca do starych nawyków. Częstotliwość nawrotu wynosi 84 %”, wyjaśnia będący inżynierem z dziedziny biomedycyny dr Shapira, który założył swoją firmę ze względu na jąkanie u swojego syna. „Przy pomocy sztucznej inteligencji usprawniliśmy terapię stosowaną przy zaburzeniach mowy i funkcji językowych”, mówi. „Terapia jąkania z wykorzystaniem systemu ADST skutkuje czterokrotnie niższą częstotliwością niepowodzenia. To dokładnie monitorowany i kontrolowany proces dający o wiele lepsze rezultaty”. Pomiar skuteczności mowy Firma AmplioSpeech jako pierwsza na świecie opracowała system do pomiaru stopnia zaawansowania zaburzeń mowy i funkcji językowych. „Gdy coś stanie się mierzalne, możliwe jest sprawdzanie postępów”, zauważa dr Shapira. „Mowa służy komunikacji. Dlatego opracowaliśmy wnikliwy algorytm, który wykrywa, kiedy mowa jest skuteczna, a kiedy nieskuteczna i ocenia ją. W normalnych warunkach skuteczność mowy jest na poziomie 85-90 %. Jeśli skuteczność spadnie do, powiedzmy 50-55 %, brakuje jej 30 % do normy”. Przy pomocy platformy crowdsourcingowej grupę osób poproszono o ocenę mowy pewnej osoby. „Zaobserwowaliśmy dobrą korelację między oceną naszych systemów i algorytmów, a oceną ogółu społeczeństwa, co jest prawdziwym przełomem”, mówi dr Shapira. System ADST został oparty na skutecznych technikach logopedycznych i wykorzystuje około 20 milionów sylab i punktów danych zgromadzonych przez firmę. „To około 4 000 więcej danych niż zgromadzono w ramach badań patologii mowy w ciągu ostatnich 100 lat”, mówi dr Shapira, dodając: „Danych tych nie tylko jest o wiele więcej, ale cechuje je doskonała jakość poparta obiektywnymi pomiarami. Walidacja systemu obejmowała szeroko zakrojone testy i przebiegała we współpracy z czołowymi ekspertami z różnych krajów”, wyjaśnia dr Shapira. Najważniejsza jest praktyka „Terapia logopedyczna nie jest szczególnie ustrukturyzowana. Opiera się raczej na intuicji terapeuty”, wyjaśnia dr Shapira. W warunkach klinicznych zazwyczaj nie mierzy się postępów, a bez obecności logopedy dziecko wykonuje w całości tylko 5 % zaleconych ćwiczeń. Dzięki strukturze ADST nawet logopeda z niewielkim doświadczeniem może zrealizować kompletny, a jednocześnie elastyczny, program terapeutyczny, wykorzystując dobre praktyki wypracowane w toku testów z udziałem tysięcy osób. Wszystko odbywa się on-line, w tym regularne sesje z terapeutą, z jednoczesnym naciskiem na ćwiczenia do wykonania. Szereg zadań udostępniany jest w internetowej aplikacji dla dziecka. „Jeśli dziecko nie zrobi ćwiczeń otrzymuje od nas powiadomienia i komunikaty, by się nie zniechęcało. Dzięki temu odsetek ukończonych ćwiczeń urósł z 5 % do 86 %”, mówi dr Shapira. Logopeda może dzięki temu monitorować stan zaleconych ćwiczeń, co nie było możliwe wcześniej, gdy między kolejnymi spotkaniami terapeuta mógł jedynie snuć domysły o tym, czy dziecko stosuje się do zaleceń. „Dziecko zawsze powie, że wykonało ćwiczenia”, mówi dr Shapira. Firma AmplioSpeech współpracuje z klinikami w Izraelu, Portugalii, Francji i Stanach Zjednoczonych, a na potrzeby tej współpracy dostosowała oryginalne algorytmy w języku angielskim i hebrajskim tak, by działały także w innych językach. Firma ma także w planach objęcie systemem innych zaburzeń mowy i funkcji językowych.

Słowa kluczowe

ADST, terapia logopedyczna, mowa, zaburzenie funkcji językowych, jąkanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania