CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

European Space Robot Control Operating System

Polski PL

Łatwiejsza budowa robotów do zastosowań kosmicznych

Jedną z barier utrudniających budowę robotów do pracy w przestrzeni kosmicznej jest brak standardowego oprogramowania, na którym można by oprzeć systemy. Hiszpański zespół postawił sobie za cel wypełnienie tej luki poprzez opracowanie platformy programistycznej zaprojektowanej z myślą o robotyce kosmicznej.

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

© Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Ten rodzaj oprogramowania obejmuje narzędzia do tworzenia aplikacji robotycznych wraz z oprogramowaniem pośredniczącym, które znajduje się pomiędzy systemami i umożliwia komunikację między nimi, podobnie jak protokół internetowy umożliwia komputerom komunikowanie się przez Internet. O ile developerzy zainteresowani tworzeniem aplikacji do użytku naziemnego mają do wyboru kilka platform programistycznych, do tej pory istniało niewiele frameworków do tworzenia aplikacji przeznaczonych na potrzeby systemów kosmicznych. W oparciu o technologię open source, projekt ESROCOS postawił sobie za cel opracowanie pierwszej platformy programistycznej dla robotyki kosmicznej, która będzie zachęcała innych do wykorzystywania jej do tworzenia aplikacji, co pozwoli wykreować ekosystem komponentów nadających się do ponownego wykorzystania. Zalety otwartego oprogramowania Jak twierdzi Miguel Muñoz, koordynator projektu ESROCOS i inżynier oprogramowania w GMV Aerospace and Defence w Madrycie, jedną z największych korzyści płynących z zastosowania standardowej struktury oprogramowania jest to, że programy tworzone przez różne organizacje mogą komunikować się ze sobą i możliwe jest tworzenie bardziej złożonych systemów. „Jeśli jesteś ekspertem specjalizującym się w budowaniu robotów z kołami i znasz uczelnię, która jest dobra w tworzeniu ramionach robota, przy pomocy otwartego oprogramowania możesz połączyć te dwa elementy, co umożliwia rozwój w obszarach, w których nie jesteś specjalistą, a inni mogą skorzystać z Twojej pracy”, mówi. Zespół opracował platformę w latach 2017–2018, a następnie sprawdził jej działanie w trzech scenariuszach testowych – dotyczących eksploracji planet, naprawy satelitów na orbicie i pracy w środowisku jądrowym – w międzynarodowym ośrodku badań eksperymentalnego reaktora termojądrowego w VTT w Finlandii. „Ze względu na ryzyko związane z promieniowaniem, obiekty jądrowe są dobrym kandydatem do korzystania z robotów”, mówi Muñoz, „podobnie jak w kosmosie, promieniowanie wpływa tu na elektronikę, a systemy muszą być na nie odporne”. Przyszłościowe rozwiązania Zamiast tworzenia autonomicznych systemów, założeniem było wykazanie, że oprogramowanie jest odpowiednie do zakładanych celów i może być jednym z elementów budulcowych przyczyniających się do przyszłego rozwoju robotyki kosmicznej w ramach szerszego europejskiego strategicznego klastra badawczego. „Nie możemy powiedzieć, że będziemy sterować robotem, który będzie eksplorował Marsa, możemy natomiast powiedzieć, że dostarczymy element budulcowy, który to umożliwi”, mówi Muñoz. Platforma ESROCOS zapewnia zaawansowane funkcje modelowania, dzięki czemu programiści mogą wykrywać błędy w swoich systemach na wczesnym etapie, co jest powszechne w innych dziedzinach oprogramowania, ale wciąż rzadkie w robotyce. Jej zaletą jest również elastyczność: obecna wersja integruje cztery technologie, w tym sprawdzone w praktycznych warunkach, takie jak TASTE oraz Time and Space Partitioning, a dodatkowo oferuje dwie nowe: narzędzia BIP i kin-gen, które niedawno opuściły laboratorium. Dzięki temu, że jest to otwarte oprogramowanie, nie ma konieczności polegania na zastrzeżonych i własnościowych komponentach. Zgodnie z zasadami otwartego oprogramowania, kod źródłowy rozwiązania ESROCOS został udostępniony do użytku innym programistom. Członkowie zespołu ESROCOS pracują obecnie nad dalszym rozwojem systemu, przenosząc go z fazy demonstracyjnej do rzeczywistych projektów w ramach drugiej rundy działań klastra badań strategicznych. Choć prace nad systemem ESROCOS znajdują się jeszcze na wczesnym etapie zaawansowania, „mamy nadzieję, że programiści wniosą wkład w rozwój frameworku poprzez jego udoskonalanie i tworzenie innych otwartych narzędzi, które będą działać w ramach ESROCOS”, mówi Muñoz.

Słowa kluczowe

ESROCOS, platforma programistyczna, robotyka kosmiczna, oprogramowanie otwartoźródłowe, zaawansowane modelowanie

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 730080

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Listopada 2016

 • Data zakończenia

  31 Stycznia 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.2.1.6.2.

H2020-EU.2.1.6.1.1.

H2020-EU.2.1.6.1.2.

 • Całkowity budżet:

  € 3 500 053,75

 • Wkład UE

  € 3 499 995,75

Koordynowany przez:

GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA

Ten projekt został przedstawiony w…