Skip to main content

Stimulating wider uptake of Copernicus Services by making them available as linked open data

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwiejsza integracja danych z obserwacji Ziemi w aplikacjach mobilnych

Nowoczesna platforma udostępnia programistom aplikacji mobilnych dane, analizy, prognozy i mapy z obserwacji Ziemi bez żadnych ograniczeń. Takie innowacyjne podejście toruje drogę ku bardziej ekologicznym miastom.

Gospodarka cyfrowa

Przyswajanie, uchwycenie meritum i analizowanie dużej ilości danych jest konieczne do podejmowania świadomych decyzji praktycznie w każdej dziedzinie działalności. W ciągu ostatnich lat ilość dostępnych danych rosła w tempie wykładniczym, a interfejsy użytkownika pomogły czerpać z tego faktu korzyści. Teraz finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt Copernicus App Lab ulepszył interoperacyjność interfejsów programowania aplikacji (API) dzięki unijnym usługom danych programu obserwacji Ziemi Copernicus. Semantycznie wzbogacone struktury danych pomogą programistom aplikacji mobilnych zoptymalizować tworzenie nowych aplikacji do wielu zastosowań.

Inspiracja dla nowego pokolenia programistów aplikacji mobilnych

Dzięki wykorzystaniu dedykowanych satelitów oraz systemów czujników in situ rozlokowanych na ziemi, w morzu lub w powietrzu, system Copernicus gromadzi dane pozyskiwane w czasie niemal rzeczywistym w skali globalnej. Następnie, usługi programu Copernicus przekształcają te dane na informacje przynoszące wartość dodaną. Od 2012 roku dwie organizacje AZO i RAMANI organizują coroczny konkurs ESA Space App Camp, aby pomóc programistom aplikacji mobilnych w wykorzystaniu danych i usług Copernicus do wzbogacania tworzonych przez nich aplikacji. Projekt Copernicus App Lab zrodził się z potrzeby rozwinięcia istniejących API z rozszerzoną semantyką dla łatwiejszego wykorzystania danych usług Copernicus, co ma sprzyjać tworzeniu nowych możliwości biznesowych dla potencjalnych dostawców dalszych nowych usług.

Nieograniczone możliwości dzięki Copernicus App Lab

Projekt Copernicus App Lab jest kierowany do programistów zainteresowanych wykorzystaniem danych z obserwacji Ziemi (EO) w swoich aplikacjach mobilnych, którym aktualnie brakuje wiedzy na temat sposobów pozyskiwania i przetwarzania tych danych. Koordynatorka projektu, Ulrike Daniels, tłumaczy: „Platforma przesyła dane z obserwacji Ziemi w formatach dobrze znanym programistom. Została również wyposażona w funkcje analityczne umożliwiające interpretowanie danych satelitarnych oraz danych pozyskanych z satelitów i ich szybkie integrowanie w aplikacjach mobilnych przez osoby, które nie są ekspertami w tej dziedzinie. Stwarza także możliwość łatwego integrowania danych z systemu Copernicus z obszernymi zestawami danych pochodzących z różnych domen za pośrednictwem zaawansowanych protokołów dostępu do danych”. Na stronie internetowej projektu użytkownicy otrzymają wsparcie w postaci obszernych materiałów instruktażowych online oraz wskazówki dotyczące tego, jak lokalizować, analizować i łączyć dane. Za przykład zastosowania narzędzi może posłużyć aplikacja URBANSAT i przypadek użycia, który pokazuje, jak przydatne mogą być narzędzia w szacowaniu przez urbanistów i władze miejskie stopnia „ekologiczności” miast oraz jaką rolę pełnią w tym kontekście połączone dane. Jeżeli chodzi o przypadki użycia, Daniels tłumaczy: „Ponad 40 zestawów danych usług Copernicus zostało wzbogaconych semantycznie i opublikowanych w bibliotece danych transmitowanych strumieniowo (ang. Streaming Data Library, SDL) projektu Copernicus App Lab i udostępnionych jako dane połączone”.

Satelity ewoluują, a wraz z nimi ewoluuje projekt Copernicus App Lab

Zespół projektu jest zadowolony z efektów anonimowego badania użytkowników wersji beta. Jeden z zadowolonych użytkowników napisał: „Bardzo spodobał mi się komponent analityczny narzędzia, który jest bardzo intuicyjny i wygodny w użyciu. Takie narzędzia nie istnieją nawet w komercyjnych, ogólnodostępnych programach... Aby osiągnąć taki sam efekt, jaki zapewnia analiza App Lab przy pomocy zaledwie kilku kliknięć, musiałbym napisać kilkanaście skryptów w Pythonie”. Twórcy rozwiązania Copernicus App Lab pracują obecnie nad tym, aby ich projekt stał się częścią jednej lub kilku usług z zakresu dostępu do danych i informacji Copernicus, ang. Data and Information Access Services (DIAS), za pośrednictwem których udostępniane są obecnie wszystkie dane pochodzące z systemu Copernicus. Zespół przeprowadził badania porównawcze i analizy, kładąc fundament pod przyszłą integrację. My, tymczasem, zachęcamy do zapoznania się z wideo instruktażowym, które pomoże w rozpoczęciu programowania kolejnej aplikacji mobilnej inspirowanej danymi z obserwacji Ziemi.

Słowa kluczowe

Copernicus App Lab, dane, Copernicus, aplikacja, obserwacja Ziemi (EO), programiści aplikacji mobilnych, analiza, usługi, Streaming Data Library (SDL), narzędzia, dane połączone, interfejs programowania aplikacji (API), przykład zastosowania, aplikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania