Skip to main content

CodeIT Electronic Manufacturing Record Book

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełomowe oprogramowanie bezproblemowo przetwarza dokumentację produkcyjną

Działania zespołu skupionego wokół pewnego europejskiego produktu skupiają się na wprowadzeniu na rynek na szeroką skalę przełomowego rozwiązania, które gromadzi i zestawia wszystkie wymagane dane i dokumenty w procesie produkcji. Nowe rozwiązanie informatyczne zwiastuje nową erę w zarządzaniu łańcuchami dostaw, opartą na kompleksowym i uproszczonym zarządzaniu cyklem życia produktu oraz zasobami.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

W 2017 roku specjaliści zajmujący się śledzeniem i identyfikowalnością produktów, pracujący dla CodeIT – norweskiej firmy z sektora MŚP zajmującej się automatyką przemysłową, opracowali wyjątkowe i nowatorskie rozwiązanie przeznaczone do obsługi dokumentacji produkcyjnej, nazwane CodeIT eMRB (electronic Manufacturing Record Book – elektroniczny rejestr produkcyjny). Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu eMRB jest z kolei komercjalizacja „pierwszego i jedynego na świecie rozwiązania opartego na chmurze, opracowanego specjalnie z myślą o automatycznym tworzeniu i weryfikacji cyfrowych rejestrów produkcyjnych”, twierdzi Bjørnar Torsnes, dyrektor generalny firmy CodeIT, będącej koordynatorem projektu.

Łatwiejsze, szybsze i tańsze opracowywanie rejestrów produkcyjnych

Rozwiązanie eMRB opracowane przez firmę CodeIT przechowuje bezpiecznie całość dokumentacji składającej się na elektroniczne rejestry produkcyjne w chmurze i pozwala na uzyskiwanie dostępu do poszczególnych dokumentów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów procesu zapewniania jakości (QA). Oprogramowanie nie wymaga instalacji, a dostępem do dokumentów zarządzają sami użytkownicy. Rozwiązanie CodeIT eMRB stanowi często część szerszego pakietu oprogramowania, na które składają się systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa, kontroli obiegu dokumentów, zapewniania jakości, dokumentacji zakończenia prac mechanicznych oraz systemy logistyczne. Interfejs programowania aplikacji, który oferuje rozwiązanie CodeIT eMRB umożliwia skuteczną integrację z różnorodnym oprogramowaniem. Jedną z głównych korzyści, które niesie ze sobą wykorzystanie rozwiązania CodeIT eMRB jest uproszczenie identyfikowalności. W przypadku tradycyjnych rozwiązań i procesów, wszelka dokumentacja produkcyjna jest gromadzona w dużych segregatorach i archiwizowana, a wyszukiwanie jakichkolwiek informacji opiera się na ręcznym sprawdzaniu ich zawartości. Dzięki rozwiązaniu CodeIT eMRB, wszystkie świadectwa, sprawozdania i dokumenty są przechowywane i zapisywane, a także natychmiastowo dostępne w internecie. Kolejną istotną korzyścią jest błyskawiczny dostęp do dokumentacji od najwcześniejszych etapów. Operatorzy często wymagają dostarczania rejestrów produkcyjnych wraz z zakupionym sprzętem. Spełnienie tych wymagań może często okazać się niemożliwe dla kontrahentów ze względu na fakt, że niektóre dokumenty są przygotowywane dopiero w bardzo późnym stadium projektu. Rozwiązanie CodeIT eMRB rozwiązuje ten problem w taki sposób, że przygotowuje rejestry produkcyjne na bieżąco. Często inne dokumenty, takie jak certyfikaty materiałowe, są dostępne na wcześniejszych etapach realizacji projektu. Zespół zapewnienia jakości musi zweryfikować te dokumenty w ramach procesu odbioru. Dotychczas pracownicy działów zapewnienia jakości musieli w tym celu udawać się do producentów ze względu na niemożność dostarczenia kompletnych rejestrów produkcyjnych we wcześniejszych fazach projektu, jednak wykorzystanie rozwiązania CodeIT eMRB umożliwia udostępnienie każdego dokumentu przez internet z chwilą ich utworzenia, co eliminuje potrzebę wizyt w zakładach producentów.

Rozwiązanie CodeIT eMRB zdobywa popularność na rynku

Pomimo tego, że na samym początku zespół skupiał się przede wszystkim na opracowaniu rozwiązania na potrzeby projektów w sektorze naftowo-gazowym, firma CodeIT zajmuje się obecnie rozwojem swojego produktu do użytku w każdej branży. W związku z tym realizowane są również badania pilotażowe z udziałem partnerów reprezentujących różne branże, w ramach których udało się skutecznie wykazać potencjał rynkowy rozwiązania CodeIT eMRB, co zaowocowało podpisaniem odpowiednich umów. Jednym z najbardziej interesujących przykładów jest firma Aker Solutions, globalny dostawca produktów, systemów i usług obsługujący branżę energetyki. Po podpisaniu umowy z firmą CodeIT, przedsiębiorstwo wdraża obecnie rozwiązanie CodeIT eMRB jako obowiązkowy portal dla dostawców i klientów, wykorzystywany do gromadzenia i prezentacji wszelkiej dokumentacji produkcyjnej. Zastosowanie rozwiązania w taki sposób idealnie odzwierciedla wniosek wyciągnięty przez firmę Aker Solutions, z którego wynika, że największe korzyści i oszczędności można osiągnąć wówczas, gdy wykorzystanie rozwiązania CodeIT eMRB zostanie uwzględnione w specyfikacjach technicznych sprzętu. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania przekłada się także na olbrzymie oszczędności kosztów oraz przewagę konkurencyjną. Jak twierdzi Torsnes, w przypadku tradycyjnych projektów realizowanych w branży naftowo-gazowej, koszty dokumentacji mogą wynosić nawet 30 % całkowitej ceny. „W przypadku prawidłowego zastosowania, rozwiązanie CodeIT eMRB może pozwolić na drastyczną redukcję kosztów”. Szacowane oszczędności dla użytkowników i ich łańcuchów dostaw mogą wynosić kilka milionów euro rocznie, jednak „największe korzyści wypływają z poprawy jakości dzięki umożliwieniu szybkiego i skutecznego śledzenia, a także identyfikowalności produktów”.

Słowa kluczowe

eMRB, dokumentacja, rejestry produkcyjne, produkcja, dokumentacja produkcyjna, identyfikowalność, śledzenie dokumentów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania