CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Antimicrobial FLEXible POLymers for its use in hospital environments