Skip to main content

Smart Sharing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Włączenie inteligentnej mobilności do gospodarki dzielenia się

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu SMASH powstała zintegrowana usługa mobilności, w ramach której wszyscy mogą łatwo udostępniać innym swoje samochody, rowery, miejsca parkingowe, samochody dostawcze oraz stacje ładowania.

Gospodarka cyfrowa

Mówiąc o wspólnym użytkowaniu pojazdów, w większości przypadków myślimy przede wszystkim o programach współdzielenia środków transportu czy wypożyczalniach rowerów miejskich. Dotychczas systemy te były niezależne i scentralizowane. W rezultacie centra miast w całej Europie zostały zalane przez pozostawiane w dowolnych miejscach rowery i hulajnogi elektryczne, które nie przynoszą niemal żadnych korzyści, jeśli chodzi o kwestie związane z otwartą i zrównoważoną mobilność w miastach. Powstaje pytanie, jak zmieniłaby się ta sytuacja, gdyby pojawił się system, który łączyłby te wszystkie rozwiązania i pojazdy – od rowerów, przez motocykle, aż po samochody i autobusy –w jedną, zintegrowaną, zarządzaną i otwartoźródłową sieć inteligentnej mobilności? Dokładnie ten cel postawili sobie badacze zajmujący się finansowanym przez Unię Europejską projektem SMASH. SMASH jest zintegrowaną usługą mobilności – platformą, dzięki której każdy może udostępnić swoje własne pojazdy innym użytkownikom. „Niezależnie od tego, czy użytkownik posiada niepotrzebny rower czy samochód, może wykorzystać aplikację SMASH do wypożyczania ich innym użytkownikom”, mówi koordynator projektu Alessandro Cantore. „W przeciwieństwie do innych programów, SMASH jest kompleksowym rozwiązaniem, co oznacza, że użytkownik może wypożyczyć rower, aby dotrzeć do samochodu, a następnie dojechać w ten sposób do najbliższej stacji kolejowej, gdzie może skorzystać z aplikacji SMASH w celu znalezienia miejsca parkingowego lub stacji ładowania". Popyt i podaż Z racji tego, że celem projektu SMASH jest zaspokojenie zarówno popytu, jak i podaży w zakresie współdzielenia pojazdów, system wykorzystuje kilka innowacyjnych technologii. Aby zapewnić odpowiednią podaż, w ramach projektu powstało urządzenie SMASH opracowane przez firmę Greenspider, będącą głównym partnerem projektu. Rozwiązanie to zawiera w sobie odbiornik GNSS, a także moduły NFC, Bluetooth Low Energy (BLE) oraz GPRS w ramach jednego, niezwykle energooszczędnego układu elektronicznego, który pozwala na połączenie z chmurą. Po zainstalowaniu urządzenia właściciel może udostępnić swój pojazd dzięki aplikacji SMASH. „Wystarczy kilka kliknięć, aby każdy mógł się zarejestrować i zostać dostawcą usług, a następnie udostępniać własne usługi związane z mobilnością w naszej otwartoźródłowej aplikacji na smartfony, niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, czy operatorem floty”, wyjaśnia Cantore. „Poza udostępnianiem dokładnej lokalizacji można również dodać zdjęcia, istotne informacje, a także warunki dostępu do udostępnionego pojazdu i korzystania z niego”. Po uzyskaniu dostępu do aplikacji SMASH za pomocą logowania przy użyciu mediów społecznościowych, użytkownicy mogą natychmiast zobaczyć wszystkie dostępne w pobliżu pojazdy na generowanej przez użytkowników mapie. Możliwe jest także zawężenie wyników wyszukiwania poprzez wybór rodzaju pojazdu, lokalizacji i dostępności. Użytkownicy rezerwują pojazdy przy pomocy wirtualnego portfela SMASH, który można doładować korzystając z systemu płatności mobilnych SMASH Token. Portfel można wykorzystać również do opłacania wszelkich kaucji oraz zaliczek wymaganych przez właścicieli pojazdów. Stawki są zazwyczaj uzależnione od czasu korzystania z pojazdu, jednak mogą zmieniać się w zależności od popytu. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkich transakcji, system SMASH wykorzystuje technologię blockchain. Zrównoważona inteligentna mobilność Obecnie rozwiązanie SMASH znajduje się w fazie pilotażowej, w ramach której w miastach w całej Europie dostępne są tysiące pojazdów i innych środków transportu zapewniających mobilność ich użytkownikom. Operatorzy flot i producenci pojazdów wykorzystują także osiągnięcia projektu SMASH w formie technologii natywnej w ramach produkcji swoich inteligentnych pojazdów. „Poza tym, że rozwiązanie SMASH obsługuje wszystkie funkcje tradycyjnego systemu współużytkowania pojazdów, realizuje je w ramach otwartego modelu peer-to-peer, dzięki któremu każdy może być zarówno użytkownikiem, jak i dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności”, dodaje Cantore. „Dołączając do grona użytkowników aplikacji SMASH wszyscy możemy odgrywać ważną rolę w budowaniu zrównoważonych, inteligentnych i wygodnych systemów mobilności w miastach przyszłości”.

Słowa kluczowe

SMASH, współdzielenie pojazdów, inteligentna mobilność, Greenspider, GNSS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019