Skip to main content

Combatting Banking Fraud with SiS-id: A unique solution for preventing corporate payments fraud using AI and blockchain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne podejście do zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami firmowymi

Aby pomóc w zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami firmowymi, naukowcy uczestniczący w projekcie COBAFRA przetestowali nową, wysoce bezpieczną globalną platformę, dzięki której wszystkie płatności bankowe trafiają na konta właściwych odbiorców.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Oszustwa związane z bankowością firmową stają się coraz częstsze. W 2018 roku 70 % francuskich przedsiębiorstw zgłosiło oszustwo lub próbę oszustwa. Wzrost ten jest spowodowany coraz większym zaawansowaniem technicznym i pomysłowości przestępców, a ponieważ obecna technologia zabezpieczeń nie nadąża za tymi zmianami, wartość kradzionych środków pieniężnych rośnie. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest My SiS-id, platforma mająca na celu zapobieganie oszustwom związanym z płatnościami firmowymi poprzez gromadzenie tożsamości banków i kontrolę kosztów. Wykorzystując unikalną kombinację numeru IBAN dostawcy i numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa, platforma My SiS-id solution tworzy stale aktualizowane repozytorium danych kontaktowych banków. Repozytorium to jest zabezpieczone za pomocą technologii blockchain. „My SiS-id to wysoce bezpieczna, globalna platforma, która gwarantuje docieranie wszystkich płatności do właściwych odbiorców, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo tożsamości bankowej nadawcy przelewu w internecie”, wyjaśnia Rémi Demont, współzałożyciel SiS-ID oraz dyrektor generalny i koordynator finansowanego przez UE projektu COBAFRA (Combatting Banking Fraud with SiS-id: A unique solution for preventing corporate payments fraud using AI and blockchain). „W ramach projektu COBAFRA przeprowadziliśmy studium wykonalności, którego wyniki pozwoliły nam dopracować platformę i określić oczekiwania rynkowe”.

Ocena potencjału rynkowego

Pracując w ścisłej współpracy z osobami kontaktowymi w ramach ich sieci (np. klienci banków z Francji, sieci instytucji skarbu państwa itp.), naukowcy najpierw zidentyfikowali osiem krajów, w których potrzeba wprowadzenia rozwiązań w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym okazała się najpilniejsza. Były to: Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Polska, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo. Następnie ocenili potencjał rynkowy platformy My SiS-id dla każdego kraju na podstawie takich kryteriów jak kontekst oszustwa, rola i obowiązki uczestników rynku oraz zapotrzebowanie na prostsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Aby ocenić koszty związane z wdrożeniem rozwiązania w danym kraju, naukowcy przyjrzeli się dostępnym źródłom finansowania, technologii i specjalistom. Jak mówi Demont, studium wykonalności, które zostało przeprowadzone w okresie sześciu miesięcy, wykazało, że oszustwa związane z bankowością firmową stają się coraz bardziej rozpowszechnione nie tylko w poszczególnych krajach, ale także w wymiarze transgranicznym, a nawet międzykontynentalnym. Naukowcy ustalili przy tym, że siatki przestępcze stosują tę strategię ataku ze względu na atrakcyjny stosunek kosztów do korzyści oraz ze względu na stosunkowo słabe ograniczenia regulacyjne i prawne. „Co alarmujące, pomimo pilnego charakteru tego zagrożenia rynek pozostaje nieświadomy zakresu oszustw w dziedzinie bankowości firmowej, co utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje spory rynek dla naszej platformy”, wyjaśnia Demont.

Klarowny plan wdrożenia

W oparciu o wyniki przeprowadzonego studium wykonalności, zespół rozwoju biznesowego SiS-ID pozyskał 10 nowych klientów – w tym 7 z 13 partnerów projektu. Studium wykonalności pozwoliło SiS-ID na ilościowe przeanalizowanie skalowalności modelu i zidentyfikowanie krajów o największych potrzebach rynkowych. Jak twierdzi Demont, firma ma teraz jasną wizję w zakresie wdrożenia platformy: „Naszym celem było stworzenie rozwiązania, które da europejskim firmom pewność, że ich płatności elektroniczne trafią do właściwych odbiorców. Dzięki projektowi COBAFRA jesteśmy przekonani, że takim rozwiązaniem jest My SiS-id”. Aktualnie SiS-ID wdraża platformę w krajach stosujących standard IBAN i szacuje, że do początku 2020 roku będzie ona działać w 70 krajach.

Słowa kluczowe

COBAFRA, My SiS-id, SiS-ID, oszustwa związane z płatnościami firmowymi, płatności bankowe, oszustwa związane z bankowością firmową, oszustwa firmowe, technologia bezpieczeństwa, blockchain, płatności elektroniczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania