Skip to main content

The development of an intelligent, self physical condition monitoring, illuminated, telephone casing for use in hazardous, arduous or safety critical environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Telefony autostradowe bezpieczniejsze niż kiedykolwiek

Nowe, samodzielnie oświetlające się i monitorujące telefony do zastosowania przy autostradach i w innych ważnych miejscach wymagają znacznie mniej czynności konserwacyjnych oraz, co jeszcze ważniejsze, pomagają ratować życie ludzkie.

Gospodarka cyfrowa

Telefony stanowią integralną część środków bezpieczeństwa stosowanych w sektorze transportowym i są coraz częściej montowane na wszystkich ważnych autostradach, w tunelach, przy liniach kolejowych i innych szklakach transportowych. Celem finansowanego ze środków UE projektu Safephone było ulepszenie systemów komunikacji awaryjnej w tych miejscach. W oparciu o najnowsze badania w dziedzinie bezpieczeństwa transportowego, uczestnicy projektu Safephone zaproponowali efektywne kosztowo, zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające na opracowanie samodzielnie zasilających się zestawów telefonicznych opartych na urządzeniach piezoelektrycznych z wbudowaną technologią światłowodową. Telefony takie potrafią samodzielnie się oświetlać, ułatwiając odnalezienie w warunkach niedostatecznego oświetlenia, oraz przesyłać do centrali informacje dotyczące własnego stanu. Dzięki takim rozwiązaniom udało się praktycznie wyeliminować rutynowe czynności konserwacyjne, poprawiając bezpieczeństwo personelu technicznego w niebezpiecznych warunkach. Udało się także uzyskać dwukrotnie wyższą niezawodność telefonów awaryjnych dzięki lepszej obudowie, która ponadto o wiele lepiej nadaje się do recyklingu. Oprócz tego system pozwala na automatyczne zgłaszanie, w ciągu godziny, problemów dotyczących telefonu poprzez SMS lub e-mail, minimalizując przestoje i umożliwiając sprawniejsze usuwanie usterek technicznych. Dzięki lepszej samodzielnej diagnostyce i oświetleniu, nowe telefony przyczynią się do znaczącego podniesienia jakości autostradowych systemów telefonów awaryjnych. Technologia może znaleźć również zastosowanie w innych instalacjach, na przykład przybrzeżnych. Najważniejszym rezultatem projektu powinna być mniejsza liczba ofiar wypadków drogowych i innych zdarzeń komunikacyjnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania