Skip to main content

Intelligent Controls for High-Speed Injection Moulding Machines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze technologie produkcji tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są powszechnie stosowane w wielu przedmiotach codziennego użytku, a ich produkcja jest ważną gałęzią europejskiej gospodarki. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe narzędzia i technologie, dające nadzieję na zwiększenie konkurencyjności Europy na tym dynamicznym światowym rynku.

Technologie przemysłowe

Jedną z najczęściej stosowanych metod produkcji elementów z tworzyw sztucznych jest formowanie wtryskowe, polegające na wtłaczaniu rozgrzanego materiału do pustej formy, w której materiał taki chłodzi się i twardnieje. W porównaniu z innymi technikami, koszt wytworzenia jednego artykułu tą metodą jest stosunkowo wysoki, o ile nie mamy do czynienia z produkcją dużych ilości. Naukowcy, wspierani ze środków unijnego projektu "Inteligentne elementy sterujące do szybkich maszyn formowania wtryskowego" (Icon-Hisim), chcieli opracować nowe technologie formowania wtryskowego o dużej prędkości. Chodziło o uzyskanie większej wydajności i niezawodności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i zużycia energii, a tym samym o podniesienie europejskiej konkurencyjności w dynamicznie rozwijającym się obszarze produkcji tworzyw sztucznych. Badacze stworzyli narzędzie symulacyjne obejmujące systemy sterowania do urządzeń zaciskających i wtryskowych, ułatwiające wirtualne projektowanie i optymalizację działania systemu. Opracowano trzy różne wirtualne prototypy wykorzystujące adaptacyjną kontrolę urządzenia zaciskającego pod kątem zwiększonej precyzji i wydajności, a także iteracyjne metody uczenia się, pozwalające kontrolować prędkość wtryskiwania i uzyskać wysokiej jakości części. Uczestnikom projektu Icon-Hisim udało się między innymi stworzyć i przetestować kompaktowy system sterowania do urządzenia zaciskającego oraz opracować optymalne metody kontroli procesów urządzenia wtryskowego, przy czym to ostatnie rozwiązanie pozwoliło na ograniczenie zużycia energii i zwiększenie wydajności systemu o ok. 50%. Wykorzystanie prototypowego narzędzia wirtualnego powinno ułatwić zmniejszenie kosztów konfiguracji związanych z formowaniem wtryskowym o dużej prędkości, jak również kosztów ogólnych dzięki wyższej wydajności i mniejszej energochłonności. Oprócz tego, komercjalizacja prototypów może zwiększyć niezawodność i precyzję wytwarzania produktów. Podsumowując, wyniki projektu Icon-Hisim mogą znacząco zwiększyć europejską konkurencyjność na światowym rynku formowania wtryskowego o dużej prędkości oraz pozwolą na wytwarzanie nieograniczonej ilości elementów plastikowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania