Skip to main content

SURFACE PLASMON PHOTONICS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze rozchodzenie się światła w nowych urządzeniach optycznych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy dokonał niezwykle ważnych odkryć, umożliwiających zrozumienie rozgrywających się na poziomie nano interakcji między światłem a materią, i utorował drogę ku projektowaniu i wytwarzaniu szeregu nowych, niezwykłych urządzeń optycznych i fotonicznych.

Technologie przemysłowe

Nanooptyka jest dziedziną zajmującą się badaniem właściwości i zachowania się światła w skali dużo mniejszej niż długość jego fali. Poddziedziną nanooptyki, cieszącą się rosnącym zainteresowaniem, jest badanie plazmonów powierzchniowych (SP). SP są elektromagnetycznymi falami powierzchniowymi (przemieszczającymi się falami oscylujących wolnych elektronów), których ruch przenosi ładunki elektryczne w metalach. Odkrycie, że obecność SP może wzmacniać transmisję światła przez cienkie płytki metalowe z rzędami maleńkich otworów o średnicy mniejszej niż długość fali świetlnej, znacznie wykraczającej poza przewidywania matematyczne, wskazuje na całkowicie nowe zastosowania nanooptyki. Naukowcy wspierani ze środków unijnego projektu "Fotonika plazmonów powierzchniowych" (SPP) chcieli uzyskać nowe informacje i zwiększyć możliwości manipulowania SP przy pomocy nanoinżynierii. Osiągnięcia w tej dziedzinie torują drogę ku wykorzystaniu zupełnie nowych elementów i urządzeń fotonicznych opartych na fotomapach (obrazach emisji światła). Naukowcy koncentrowali się na badaniu związku (sprzężenia) między światłem a SP, aby móc kontrolować rozprzestrzenianie się SP i opracować nowe urządzenia oparte na SP. Uczestnikom projektu SPP udało się opracować technikę nanoprodukcji cienkich błon metalowych z małymi otworami, do zastosowania jako kratki sprzęgające światło i SP. Ponadto, stworzyli komputerowy model struktur SP, pozwalający na obliczanie wydajności sprzęgania. Wśród ważnych wyników projektu można wymienić testy koncepcji obwodów SP oraz wyprodukowanie uporządkowanych struktur zwiększających wydajność transmisji diod LED. Wyniki projektu SPP dowodzą możliwości stosowania SP jako fotomap oraz dostarczają modelu do obliczania wydajności sprzęgania światła i SP, co jest niezbędne do projektowania urządzeń fotonicznych w przyszłości. Wykorzystanie tych wyników w praktyce może zapewnić Europie wiodącą pozycję w dziedzinie technologii fotomap, rozwijającej się dzięki lepszemu poznaniu właściwości i zachowania SP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania