Skip to main content

Wheelset Integrated Design and Effective Maintenance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ważenie na lepszych zestawach kołowych

Udoskonalony projekt zestawu kołowego w transporcie kolejowym i lepsze metody konserwacji to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w tym sektorze w całej UE.

Zmiana klimatu i środowisko

Modernizacja transportu kolejowego wymaga udoskonaleń w wielu obszarach, łącznie z wytwarzaniem zaawansowanych technicznie zestawów kołowych, by zapewnić możliwie najbardziej płynną eksploatację. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Zintegrowane projektowanie i efektywna konserwacja zestawów kołowych" (WIDEM) było zaprojektowanie i przetestowanie solidnych kół i osi, które pozwoliłyby na ograniczenie czynności konserwacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa i zminimalizowanie kosztów cyklu życia. W ramach projektu ponownie zbadano, jak projektować i konserwować kolejowe zestawy kołowe przy użyciu kalibracji dynamicznej i unikalnej platformy rolkowej, służącej do symulacji rzeczywistych działań. Aby osiągnąć te cele, zespół projektu WIDEM przeprowadził badanie na rzecz zdefiniowania standardów dla spektrów obciążeń zestawów kołowych i opracowania elastycznych modeli wielokadłubowych, by zrozumieć interakcje między pojazdem a torami. Umożliwiło to przeprowadzenie doskonałej symulacji warunków jezdnych i uzyskanie dokładnej odkształcalności zestawów kołowych, wózków kołowych, nadwozia i toru, wiernie odzwierciedlającej siły wzajemnego oddziaływania kół i torów. Dodatkowo, w projekcie oceniono odpowiednie materiały i ich właściwości w celu stworzenia zarysu procedur w zakresie obszernych prób zmęczeniowych dla kół i osi, pozwalających na standaryzację oceny w obrębie Europy. Następnie z powodzeniem zdefiniowano nowe metody projektowania zestawów kołowych w celu zoptymalizowania ich geometrii. Kolejnym istotnym osiągnięciem zespołu projektu WIDEM było opracowanie nowych metod wykrywania pęknięć w zestawach kołowych, które, choć zdarzają się rzadko, muszą być systematycznie badane ze względów bezpieczeństwa. Udało się to osiągnąć przy użyciu ultraakustyki układu antenowego fazowanego i ultraakustyki czasu przelotu. Udało się dokonać znaczących postępów w zakresie parametrów tempa wzrostu pęknięć, zarówno w testach wykonywanych na płasko, jak i podczas zginania i wirowania. Dane dotyczące rozmaitych aspektów zestawów kołowych, osi i potencjalnych pęknięć zestawiono, aby opracować bardziej niezawodne podejście do budowy lepszych systemów kolejowych i zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Podejście to pomoże ujednolicić standardy europejskie i usprawnić transport kolejowy na całym kontynencie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania