Skip to main content

Interoperability, security and safety of goods movement with 1435 and 1520(1524) mm track gauge railways: new technology in freight transport including hazardous products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kontrola europejskich metod interoperacyjności kolei

Perspektywa sprawnej pracy europejskiej kolei towarowej w innych państwach członkowskich i bezproblemowego poruszania się w obrębie różnych systemów kolejowych jest obecnie bardziej realna niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmiana klimatu i środowisko

Interoperacyjność pociągów towarowych może doprowadzić do zwiększenia opłacalności transportu, pobudzić gospodarkę i przybliżyć do siebie państwa Europy. Plany realizacji tych celów w ramach projektu Interguage finansowanego przez UE obejmowały ogólne zastosowanie nowych technologii transportowych na wszystkich etapach przejazdu towarowego. Zespół projektu skupił się na opracowaniu nowoczesnych technologii ruchu towarowego, by umożliwić interoperacyjność między kolejami o różnej szerokości toru poprzez opracowanie wózków kołowych ze zbiornikiem o regulowanych zestawach kołowych. Celem było przyspieszenie operacji i wykorzystanie automatycznych rozdzielni nowej generacji zmieniających szerokość toru. W skład systemu Intergauge wszedł pojazd szynowy o regulowanej szerokości zestawów kołowych, automatyczna rozdzielnia zmieniająca szerokość toru i nowa technologia do zastosowania w rozdzielniach. System powstał z myślą o skróceniu czasu transferu niebezpiecznych towarów, zwłaszcza w obszarach granicznych. Prototyp nowej generacji urządzenia rozdzielczego i nowoczesne wózki o regulowanych zestawach kołowych, a także inne komponenty, gruntownie przetestowano, a ich sprawność techniczna została potwierdzona. Prototyp urządzenia rozdzielczego, wyposażony w elektroniczny system diagnostyczny, jest niewymagającym nadzoru narzędziem stacjonarnym, które wykorzystuje czujniki do oceny i manipulowania szerokością rozstawu kół, obciążeniem osi i innymi właściwościami. Prototyp z powodzeniem przetestowano na granicznej stacji kolejowej między Polską a Ukrainą na 32-wagonowym pociągu, uzyskując skrócenie czasu zmiany szerokości toru z 1320 minut do 240 minut. Nowy sprzęt i technologie, jeżeli ich potencjał zostanie w pełni wykorzystany, pomogą przybliżyć do siebie państwa Europy i przynieść liczne korzyści gospodarcze, dzięki przyspieszeniu usług handlowych i transportowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania