Skip to main content

Development of a strategic master plan for the transformation of the traditional textile and clothing into a knowledge driven industrial sector by 2015

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne tekstylia

Dogłębne europejskie badania nakreśliły, jak inteligentne tkaniny powinny zmienić wzorce codziennego życia w połowie bieżącego dziesięciolecia.

Technologie przemysłowe

Świat, w którym odzież oraz meble domowe i biurowe posiadają percepcję zmysłową, a także szereg odpowiednich funkcji, nie jest już fantazją. Integracja inteligentnych elementów w materiałach stała się już rzeczywistością i stanowi szybko rozwijający się sektor. Zdając sobie sprawę z potrzeb producentów i naukowców w stosunkowo nowej branży, jak inteligentne tkaniny, finansowany przez UE projekt Clevertex miał na celu opracowanie ogólnego planu i ram dla potencjalnych zainteresowanych stron. Badacze projektu Clevertex osiągnęli cele poprzez badanie ogólnej wiedzy europejskiej w zakresie inteligentnych tkanin, a następnie określili plan stworzenia dynamicznego i zrównoważonego sektora do roku 2015. W ramach Clevertex uwzględniono wpływy społeczno-ekonomiczne otaczające przemysł tekstylny i odzieżowy. Wykorzystując metodę Delphi oraz prognozy sformalizowanej grupy ekspertów, konsorcjum przeanalizowało pod kątem strategicznym obecny stan oraz przyszłość inteligentnych tkanin. Dalsza analiza luk zidentyfikowała niedobory w zakresie badań i rozwoju (B&R) między potrzebami rynku a trwającymi badaniami. W planie działania określono kilka istotnych funkcji przyszłego rynku inteligentnych tkanin. Oczekuje się, że materiały przewodzące przekształcą tradycyjne wyroby włókiennicze i odzież w lekkie, bezprzewodowe, możliwe do noszenia urządzenia komputerowe, szczególnie w przemyśle tekstylnym. Zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia czujniki i siłowniki mogą być integrowane ze wszystkimi tkaninami, a klasycznym przykładem ich zastosowania może być analiza potu. Zaawansowane polimery w branży odzieżowej umożliwią mikrokapsułkowanie małych cząstek uwalnianych, bądź dodających zapach lub być może materiały terapeutyczne. W przypadku branży budowlanej, inteligentne materiały byłyby najprawdopodobniej ograniczone do tych generujących energię i moc. Obszary zastosowań wyników projektu Clevertex mogą wywrzeć wpływ na wiele sektorów przemysłowych oraz rzutować na wiele aspektów życia codziennego. Inteligentne materiały wywrą ogromny wpływ na wiele dziedzin, od medycyny i opieki zdrowia, poprzez sektor budowlany, odzież i wyposażenie domu po poprawę wydolności człowieka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania